Truyện 18+

Phi Vũ Thiên Hạ Chi Hiệp Khởi Phong Vân

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp Truyện kiếm hiệp

Truyện Phi Vũ Thiên Hạ Chi Hiệp Khởi Phong Vân

Tác giả: Hiệp Lữ Chi Du

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 1: Người tình đầu tiên>...

08/07/2021 280

10 năm ngộ thiên lí, 8 năm ngộ võ đạo, võ khí xung thiên, thần long xuất hải, uy chấn thiên hạ.
Phi Vũ là một đệ tử chân truyền của Thiên Tàn Não Nhân. Một thân một mình được lão thu nhận, 18 năm tinh ngộ võ đạo trăm năm của lão, mong tìm lại được phụ mẫu, biết được thân thế của mình.
Võ đạo cảnh giới phân chia làm 12 cảnh giới: Võ sĩ,võ tinh, võ anh, võ hiệp, võ quân, võ hoàng, võ bá, võ vương, võ tôn, võ thánh, võ thần, vô thượng thánh nhân. Mỗi cảnh giới phân ra thất tinh. Người đại đến võ tinh có thể phóng xuất chân nguyên khí, bay lượng trên không. Đạt đến võ hoàng có thể xuất bá khí áp đảo quần hùng. Võ giả có cấp bậc trên võ hoàng vẫn còn là bí ẩn ở Nam Việt đại lục.
Đan sư cùng độc vu chia làm 8 cảnh giới: phàm cấp, hoàng cấp, huyền cấp, linh cấp, địa tôn, thiên tôn, thánh tôn, vô thượng tôn. Một cảnh giới chia làm hạ trung thượng.
Công pháp tu luyện chia ra làm 10 cấp bậc: phàm cấp, hoàng cấp, huyền cấp, địa tôn cấp, thiên tôn cấp, linh tôn cấp, thánh cấp, thần cấp, vũ thiên long thánh cấp, vũ song hải thần cấp. Mỗi bậc chia làm hạ trung thượng phẩm công pháp. Ngoài ra còn những công pháp không thể đo cấp bậc vì nó không có giới hạn tinh luyện.
Vũ khí cũng chia ra làm : Hoàng, huyền, địa, thiên, linh, vương, tôn, thánh, thần, vô song thần khí. Mỗi cấp bậc chia làm hạ trung thượng phẩm. Vũ khí trên bậc vương không chia phẩm chất, vì có thể tinh luyện nâng cấp phẩm chất binh khí, thậm chí vượt giai, trở thành chí bảo. 

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Phi Vũ Thiên Hạ Chi Hiệp Khởi Phong Vân!

10 năm ngộ thiên lí, 8 năm ngộ võ đạo, võ khí xung thiên, thần long xuất hải, uy chấn thiên hạ.
Phi Vũ là một đệ tử chân truyền của Thiên Tàn Não Nhân. Một thân một mình được lão thu nhận, 18 năm tinh ngộ võ đạo trăm năm của lão, mong tìm lại được phụ mẫu, biết được thân thế của mình.
Võ đạo cảnh giới phân chia làm 12 cảnh giới: Võ sĩ,võ tinh, võ anh, võ hiệp, võ quân, võ hoàng, võ bá, võ vương, võ tôn, võ thánh, võ thần, vô thượng thánh nhân. Mỗi cảnh giới phân ra thất tinh. Người đại đến võ tinh có thể phóng xuất chân nguyên khí, bay lượng trên không. Đạt đến võ hoàng có thể xuất bá khí áp đảo quần hùng. Võ giả có cấp bậc trên võ hoàng vẫn còn là bí ẩn ở Nam Việt đại lục.
Đan sư cùng độc vu chia làm 8 cảnh giới: phàm cấp, hoàng cấp, huyền cấp, linh cấp, địa tôn, thiên tôn, thánh tôn, vô thượng tôn. Một cảnh giới chia làm hạ trung thượng.
Công pháp tu luyện chia ra làm 10 cấp bậc: phàm cấp, hoàng cấp, huyền cấp, địa tôn cấp, thiên tôn cấp, linh tôn cấp, thánh cấp, thần cấp, vũ thiên long thánh cấp, vũ song hải thần cấp. Mỗi bậc chia làm hạ trung thượng phẩm công pháp. Ngoài ra còn những công pháp không thể đo cấp bậc vì nó không có giới hạn tinh luyện.
Vũ khí cũng chia ra làm : Hoàng, huyền, địa, thiên, linh, vương, tôn, thánh, thần, vô song thần khí. Mỗi cấp bậc chia làm hạ trung thượng phẩm. Vũ khí trên bậc vương không chia phẩm chất, vì có thể tinh luyện nâng cấp phẩm chất binh khí, thậm chí vượt giai, trở thành chí bảo. 

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Phi Vũ Thiên Hạ Chi Hiệp Khởi Phong Vân!

TruyenC

Copyright © 2022 TruyenC.