Truyện 18+

Phần Mềm Kỳ Lạ (BDSM, Humiliation)

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp Truyện Sex

Truyện Phần Mềm Kỳ Lạ (BDSM, Humiliation)

Tác giả: PhiPhungnlsm

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 10**

08/07/2021 14594

Chủ đề thôi miên điều khiển người khác làm theo ý mình, truyện có yếu tố bạo dâm và làm nhục phái nữ, nếu ai không thích có thể không xem, truyện dựa trên 1 câu truyện về tâm linh của nước ngoài.

Chủ đề thôi miên điều khiển người khác làm theo ý mình, truyện có yếu tố bạo dâm và làm nhục phái nữ, nếu ai không thích có thể không xem, truyện dựa trên 1 câu truyện về tâm linh của nước ngoài.

TruyenC

Copyright © 2023 TruyenC.