Truyện 18+

Nữ Phụ Phía Sau Đại Kết Cục

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Nữ Phụ Phía Sau Đại Kết Cục

Tác giả: Cửu Thiên Đế

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 1: Bi kịch của Nữ phụ trong truyền thuyết

10/07/2021 711

Người ta xuyên qua không làm nữ chính thì cũng làm nữ phụ thuở ban đầu. Cớ gì đến phiên cô thì lại xuyên đến sau khi nữ phụ đã bị trừng phạt chứ? Cái này không phải là hết truyện, out game rồi sao? Còn kiểu đất diễn nào cho cô đây hả?

Người ta xuyên qua không làm nữ chính thì cũng làm nữ phụ thuở ban đầu. Cớ gì đến phiên cô thì lại xuyên đến sau khi nữ phụ đã bị trừng phạt chứ? Cái này không phải là hết truyện, out game rồi sao? Còn kiểu đất diễn nào cho cô đây hả?

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.