Truyện cười

Những người thích đùa

Những người thích đùa
Truyện cười Truyện cười khác

Truyện Những người thích đùa

Tác giả: Azit Nesin

Nguồn: Sưu tầm

Mới nhất: Thôi Thì Ở Lại

30/09/2020 1916

Khóc mà cười, cười mà lại trào nước mắt - những câu chuyện chỉ có thể là của Aziz Nesin luôn đọc người đọc vào cái trạng thái lạ lùng như vậy. Tin rằng nhà văn trào phúng như người khổng lồ có sứ mệnh nâng đỡ cả thế giới trên vai, Aziz Nesin không viết những truyện cười vô thưởng vô phạt. Ông viết để xóa đi những bất công, phi lý trong xã hội con người.

TruyenC

Copyright © 2021 TruyenC.