Truyện 18+

Những Người Phụ Nữ Dâm Đãng

Truyện 18+ Truyện Sex

Truyện Những Người Phụ Nữ Dâm Đãng

Tác giả: Sói Độc

Tình trạng: Hoàn thành

Mới nhất: Chương 11: sự thay đổi

13/06/2023 14808

Long không được tình yêu thương của cha khi còn nhỏ. Mẹ và nó nương tựa nhau mà sống cho đến ngày bỏ nó và đi. Từ đó nó bắt đầu kế hoạch trả thù người cha cùng mẹ kế của mình.

Long không được tình yêu thương của cha khi còn nhỏ. Mẹ và nó nương tựa nhau mà sống cho đến ngày bỏ nó và đi. Từ đó nó bắt đầu kế hoạch trả thù người cha cùng mẹ kế của mình.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.