Truyện 18+

Nhẩy Chị Thuỳ Hàng Xóm

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp Truyện Sex

Truyện Nhẩy Chị Thuỳ Hàng Xóm

Tác giả: Cao Ha

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 9: Nhập Cuộc

30/07/2022 4954

Câu chuyện xảy ra cũng lâu rồi, lúc đó tôi mới đang là sinh viên năm thứ 1, học hành vất vả thì ít mà chơi thì nhiều, cuối cùng cũng chờ được đến hè, năm đó chả biết thế nào mà mấy cái môn khoai lại được qua hết, nên sướng lắm, hơn 1 tháng nghỉ hè, chơi thì thôi rồi. Tinh thần phấn khởi, khăn gói về nhà.

Câu chuyện xảy ra cũng lâu rồi, lúc đó tôi mới đang là sinh viên năm thứ 1, học hành vất vả thì ít mà chơi thì nhiều, cuối cùng cũng chờ được đến hè, năm đó chả biết thế nào mà mấy cái môn khoai lại được qua hết, nên sướng lắm, hơn 1 tháng nghỉ hè, chơi thì thôi rồi. Tinh thần phấn khởi, khăn gói về nhà.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.