Truyện 18+

Nhất Liệm Âm Dương

Nhất Liệm Âm Dương
Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Nhất Liệm Âm Dương

Tác giả: Nghịch Thiên

Tình trạng: Đang ra

08/07/2021 147

Truyện kể về một câu bé 17 tuổi . Xuyên không sang một thế giới sa lạ. cầm trong tây công pháp Ngự nữ tâm kinh. Cậu ta sẽ làm thế nào...

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Nhất Liệm Âm Dương!

Truyện kể về một câu bé 17 tuổi . Xuyên không sang một thế giới sa lạ. cầm trong tây công pháp Ngự nữ tâm kinh. Cậu ta sẽ làm thế nào...

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Nhất Liệm Âm Dương!

TruyenC

Copyright © 2023 TruyenC.