Truyện 18+

Người Lính Và Những MB Tôi Đã Thịt

Truyện 18+ Truyện Sex

Truyện Người Lính Và Những MB Tôi Đã Thịt

Tác giả: BaTong474

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chap 85: Cuộc Đấu Trí Căn Não… Tập 5

02/11/2023 73046

Tôi Nguyễn Hoàng Dự nay 23t con trai một trong gia đình cách mạng. Ba tôi Nguyễn Hoàng Danh nay 51t con lớn trong 1 gia đình 6 ng con 2 nam 4 nữ Ba tôi công tác trong Bộ Tư Lệnh QK9. Mẹ tôi Đỗ Kim Yến nay 48t con thứ 3 gia đình bên ngoại tôi có 5 người 4 nữ 1 cậu út. ở nhà nội trợ. Lúc ba tôi làm et ( et là Trung đoàn trưởng ) đc quân khu cấp 1 căn nhà gần đơn vị. Tôi hay cũng zô đơn vị chơi nên et ai cũng biết tôi. ( con chỉ huy thì trốn trong kẹt nó cũng tìm ra )

Tôi Nguyễn Hoàng Dự nay 23t con trai một trong gia đình cách mạng. Ba tôi Nguyễn Hoàng Danh nay 51t con lớn trong 1 gia đình 6 ng con 2 nam 4 nữ Ba tôi công tác trong Bộ Tư Lệnh QK9. Mẹ tôi Đỗ Kim Yến nay 48t con thứ 3 gia đình bên ngoại tôi có 5 người 4 nữ 1 cậu út. ở nhà nội trợ. Lúc ba tôi làm et ( et là Trung đoàn trưởng ) đc quân khu cấp 1 căn nhà gần đơn vị. Tôi hay cũng zô đơn vị chơi nên et ai cũng biết tôi. ( con chỉ huy thì trốn trong kẹt nó cũng tìm ra )

Mục lục

1 Chương 1 2 Chương 2 3 Chương 3 4 Chương 4 5 Chương 5 6 Chương 6-1 7 Chương 6-2 8 Chương 7 9 Chương 8 10 Chương 9 11 Chương 10 12 Chương 11 13 Chương 12 14 Chương 13 15 Chương 14 16 Chương 15 17 Chương 16 18 Chương 17: Yến ơi... a xin lỗi 19 Chương 18: Tại sao... E lại ép anh 20 Chương 19: 1 Ngày Bao Nhiêu Là Mệt Mỏi..... 21 Chương 20: Bất Ngờ ở Phút Cuối..... 22 Chương 21: Sáng - Chiều - Tôi chỉ biết đụ...... 23 Chương 22: Giúp Người... Như Giúp Ta 24 Chương 23: A Hùng Cứu Mỹ Nhân Và Cái Kết 25 Chương 23: Yến Ơi.... Tao Xin Lỗi Mày....... 26 Chương 24 27 Chương 25: Chém.. Chết..Mẹ..Tụi ... Nó... Cho...Tao..... 28 Chương 26: Tình Cờ Biết Đc Sự Thật......... 29 Chương 27: Tụi Mày Làm Chuyện Gì Vậy......... 30 Chương 28: Tao Là Thằng Hung.... Con Ông Mạnh Đây 31 Chương 29: Cám Ơn.... Mày Nghe Hùng........ 32 Chương 30: Hùng... Bá... Thiên... Hạ....... 33 Chương 31: Nó...Kìa... Đùng..Đùng...Đùng 34 Chương 32: Kết Thúc Z10 35 Chương 33: Thế Lực Ngầm Thâu Tóm Căn Tin... (1) 36 Chương 34: Thế Lực Ngầm Thâu Tóm Căn Tin... (2) 37 Chương 35: Thế Lực Ngầm Thâu Tóm Căn Tin... (3) 38 Chương 36: Thế Lực Ngầm Thâu Tóm Căn Tin... (4) 39 Chương 37: Trường Gà 111 (1) 40 Chương 38: Trường Gà 111 (2) 41 Chương 39: Trường Gà 111 (3) 42 Chương 40: Trường Gà 111 (4) 43 Chương 41: Trường Gà 111 (5) 44 Chương 42: Campuchia (1) 45 Chương 43: Campuchia (2) 46 Chương 44: Campuchia (3) 47 Chương 45: Campuchia (4) 48 Chương 46: Campuchia (5) 49 Chương 47: Campuchia (6) 50 Chương 48: Ngày Thứ 7 Vui Chơi Cùng Bạn Bè...... 51 Chương 49: Xã hội đen lộng hành (1) 52 Chương 50: Xã hội đen lộng hành (2) 53 Chương 51: Xã hội đen lộng hành (3) 54 Chương 54: Xã hội đen lộng hành (4) 55 Chương 55: Xã hội đen lộng hành (5) 56 Chương 56: Xã hội đen lộng hành (6) 57 Chương 57: Xã hội đen lộng hành (7) 58 Chương 58: Xã hội đen lộng hành (8) 59 Chương 59: Xã hội đen lộng hành (9) 60 Chương 60: Xã hội đen lộng hành (10) 61 Chương 61: Xã hội đen lộng hành (11) 62 Chương 62: Xã hội đen lộng hành (12) 63 Chương 63: Xã hội đen lộng hành (13) 64 Chương 64: Những Ngày Cuối Năm…… 65 Chương 65: Ngày Trỡ Về…… 66 Chương 66: Ngày Thứ 7 Đầy Sóng Gió (1) 67 Chương 67: Ngày Thứ 7 Đầy Sóng Gió (2) 68 Chương 68: Vĩnh Long Nổi Sóng (1) 69 Chương 69: Vĩnh long nổi sóng (2) 70 Chương 70: Vĩnh Long Nổi Sóng (3) 71 Chương 71: Vĩnh Long Nổi Sóng (4) 72 Chương 72: Vĩnh Long Nổi Sóng (5) 73 Chương 73: Vĩnh Long Nổi Sóng (6) 74 Chương 74: Vĩnh Long Nổi Sóng (7) 75 Chương 75: Vĩnh Long Nổi Sóng (8) 76 Chương 76: Vĩnh Long Nổi Sóng (9) 77 Chương 77: Vĩnh Long Nổi Sóng (10) 78 Chương 78: Vĩnh Long Nổi Sóng (11) 79 Chương 79: Vĩnh Long Nổi Sóng (12) 80 Chương80: Vĩnh Long Nổi Sóng…Tập 8… 81 Chap 81: Cuộc Đấu Trí Căng Não… Tập 1 82 Chap 82: Cuộc Đấu Trí Căng Não Tập 2 83 Chap 83: Cuộc Đấu Trí Căn Não Tập 3 84 Chap 84: Cuộc Đấu Trí Căn Não… Tập 4 85 Chap 85: Cuộc Đấu Trí Căn Não… Tập 5

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.