Truyện 18+

Người Da Đen Mẫu Cẩu Dâm Đọa (Tập 1)

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Người Da Đen Mẫu Cẩu Dâm Đọa (Tập 1)

Tác giả: ꧁ ༺♅ᕱᏒꂅო༒КᎥภg༻꧂

Tình trạng: Hoàn thành

Mới nhất: Chương 14: Chó cái dâm đọa(Kết thúc tập 1)

16/12/2022 3266

Truyện được viết ra với mục đích để các bạn quay tay chứ không nhằm mục đích nhân văn, giáo dục hay cổ súy cho những tư tưởng lệch lạc gì cả.
Truyện chỉ dành cho đọc giả 18 tuổi trở lên. Nghiêm cấm trẻ em hoặc người không tự chủ được nhận thức và hành vi đọc.

Truyện được viết ra với mục đích để các bạn quay tay chứ không nhằm mục đích nhân văn, giáo dục hay cổ súy cho những tư tưởng lệch lạc gì cả.
Truyện chỉ dành cho đọc giả 18 tuổi trở lên. Nghiêm cấm trẻ em hoặc người không tự chủ được nhận thức và hành vi đọc.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.