Truyện 18+

Ngôi Trường Kỳ Lạ

Truyện 18+ Truyện Sex

Truyện Ngôi Trường Kỳ Lạ

Tác giả: Dũng Chu

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 2

29/06/2022 1577

Giới thiệu nhân vật:
– Thanh An: Là học sinh khá của lớp 12A, dễ thương, hay giúp đỡ bạn bè…
– Duy Long: Hội trưởng quản lý học sinh, fuckboy, đào hoa…
– Văn Khoa: Lính của Duy Long, dù làm dưới lệnh của Duy Long nhưng không làm hại người vô tội.
– Và một số nhân vật phụ…

Giới thiệu nhân vật:
– Thanh An: Là học sinh khá của lớp 12A, dễ thương, hay giúp đỡ bạn bè…
– Duy Long: Hội trưởng quản lý học sinh, fuckboy, đào hoa…
– Văn Khoa: Lính của Duy Long, dù làm dưới lệnh của Duy Long nhưng không làm hại người vô tội.
– Và một số nhân vật phụ…

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.