Truyện 18+

Nam Phụ Quấy Tôi Hàng Đêm

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp Truyện Sex

Truyện Nam Phụ Quấy Tôi Hàng Đêm

Tác giả: Thanh Đăng

Tình trạng: Hoàn thành

Mới nhất: Chương 32: PN: HHH

01/07/2022 5196

Hứa Duy luôn biết mình là nữ phụ của một quyển ngọt văn. Cô thích nam chính mười mấy năm.
Càn quấy, tính toán...

Cuối cùng nam chính vẫn ở cùng nữ chính.
Hứa Duy tức giận gả cho nam phụ thích nữ chính.

Vốn cho rằng sau này hai người tra tấn lẫn nhau, không ngờ một đêm tình thay đổi tất cả

Nam phụ không phải đều phụng hiến cho nữ chính, thể xác và tinh thần đều sạch sẽ ư? Vậy người mà hàng đêm quấn lấy cô, còn vịt chết vẫn còn cứng mỏ là ai a? Vả mặt cũng không cần nhanh như vậy chứ...

----
Cốt truyện thịt thịt, viết tới nước chảy thành sông thịt.

Hứa Duy luôn biết mình là nữ phụ của một quyển ngọt văn. Cô thích nam chính mười mấy năm.
Càn quấy, tính toán...

Cuối cùng nam chính vẫn ở cùng nữ chính.
Hứa Duy tức giận gả cho nam phụ thích nữ chính.

Vốn cho rằng sau này hai người tra tấn lẫn nhau, không ngờ một đêm tình thay đổi tất cả

Nam phụ không phải đều phụng hiến cho nữ chính, thể xác và tinh thần đều sạch sẽ ư? Vậy người mà hàng đêm quấn lấy cô, còn vịt chết vẫn còn cứng mỏ là ai a? Vả mặt cũng không cần nhanh như vậy chứ...

----
Cốt truyện thịt thịt, viết tới nước chảy thành sông thịt.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.