Truyện 18+

MỸ NAM TƯỚNG QUÂN

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện MỸ NAM TƯỚNG QUÂN

Tác giả: Đào Nhất Hoa

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 3: Trần Ích Tắc 1

08/07/2021 118

Hắn đẹp trai, tính tình cương trực nhưng lại rất phong lưu và ham học. Một lần đang ngồi học riêng, hắn bỗng xuyên không về thời Trần, trở thành một mỹ nam tướng quân dưới trướng của Hưng Đạo Vương Trần Hưng Đạo, lập nhiều chiến công hiển hách, chinh phục được nhiều mỹ nhân mà nằm mơ người ta cũng không dám nghĩ tới...

Giờ đây chúng ta hãy theo bước Mỹ Nam Tướng Quân phá quân Nguyên, ép Thủ Độ, và tán mỹ nhân...

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện MỸ NAM TƯỚNG QUÂN!

Hắn đẹp trai, tính tình cương trực nhưng lại rất phong lưu và ham học. Một lần đang ngồi học riêng, hắn bỗng xuyên không về thời Trần, trở thành một mỹ nam tướng quân dưới trướng của Hưng Đạo Vương Trần Hưng Đạo, lập nhiều chiến công hiển hách, chinh phục được nhiều mỹ nhân mà nằm mơ người ta cũng không dám nghĩ tới...

Giờ đây chúng ta hãy theo bước Mỹ Nam Tướng Quân phá quân Nguyên, ép Thủ Độ, và tán mỹ nhân...

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện MỸ NAM TƯỚNG QUÂN!

TruyenC

Copyright © 2022 TruyenC.