Truyện 18+

Muốn Bị Anh Làm

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Muốn Bị Anh Làm

Tác giả: A Phì A

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 1

06/03/2023 1570

Lục Nhiễu cảm thấy chính mình rất không phải người, bởi vì cô coi trọng bạn trai của bạn thân mình.

Sau khi , bọn họ hiểu lầm chia tay, cô dụ dỗ hắn ngủ với mình

Rồi hai người ở bên nhau.

Hai người ở bên nhau được 5 năm không ngờ cô bạn thân của Lục Nhiễu trở về.

Cô cả ngày suy nghĩ, Cận Nam Dữ khi nào cùng cô nói lời chia tay không, Cô thả tốt một quả pháo cuối cùng đem anh ta kéo trở về.

Lục Nhiễu cảm thấy chính mình rất không phải người, bởi vì cô coi trọng bạn trai của bạn thân mình.

Sau khi , bọn họ hiểu lầm chia tay, cô dụ dỗ hắn ngủ với mình

Rồi hai người ở bên nhau.

Hai người ở bên nhau được 5 năm không ngờ cô bạn thân của Lục Nhiễu trở về.

Cô cả ngày suy nghĩ, Cận Nam Dữ khi nào cùng cô nói lời chia tay không, Cô thả tốt một quả pháo cuối cùng đem anh ta kéo trở về.

TruyenC

Copyright © 2023 TruyenC.