Truyện ma

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Truyện ma Truyện ma Trung Quốc Truyện ma dài kỳ Truyện kinh dị

Truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Tác giả: Thanh Tử

Tình trạng: Hoàn thành

Mới nhất: Chương 50: Nữ quỷ tên là Phùng Tâm Vũ

30/09/2020 13676

Diệp Thiếu Dương vốn là một Mao Sơn tróc quỷ nhân, dũng cảm tiến vào đô thị, gặp người đấu người, gặp quỷ đấu quỷ, gặp yêu đấu yêu, gặp hồ đấu hồ...

Tương tây Thi vương, Tà Thần bất tử, điệp tiên hung linh, tứ phương quỷ khấu.

Nữ minh tinh nuôi tiểu quỷ, công chúa hoàng thất hút máu, nữ giám đốc là hồ yêu,...

Thi triển Mao Sơn thần thuật, đánh lui tất cả,..

Diệp Thiếu Dương vốn là một Mao Sơn tróc quỷ nhân, dũng cảm tiến vào đô thị, gặp người đấu người, gặp quỷ đấu quỷ, gặp yêu đấu yêu, gặp hồ đấu hồ...

Tương tây Thi vương, Tà Thần bất tử, điệp tiên hung linh, tứ phương quỷ khấu.

Nữ minh tinh nuôi tiểu quỷ, công chúa hoàng thất hút máu, nữ giám đốc là hồ yêu,...

Thi triển Mao Sơn thần thuật, đánh lui tất cả,..

Mục lục

1 Chương 1: Mẫu tử sát thi 2 Chương 2: Khai quan 3 Chương 3: Hỏa thiêu sát thi 4 Chương 4: Miêu cương cổ sư 5 Chương 5: Quan môn đệ tử 6 Chương 6: Thành tài tung hoành thiên hạ 7 Chương 7: Cao nhân 8 Chương 8: Quỷ đập tường 9 Chương 9: Xét nhà 10 Chương 10: Nước đọng 11 Chương 11: Thủy thi 12 Chương 12: Nụ hôn đầu tiên hiến cho quỷ 13 Chương 13: Lamborghini 14 Chương 14: Giúp mặc quần 15 Chương 15: Mời đi vào giấc mộng 16 Chương 16: Tà linh 17 Chương 17: Thi ma 18 Chương 18: Oán linh thị nữ 19 Chương 19: Cổ mộ 20 Chương 20: Tứ huyết diệt thi hoàn 21 Chương 21: Dũng cảm đấu thi ma 22 Chương 22: Thủ linh đồng tử 23 Chương 23: Siêu độ oán linh 24 Chương 24: Lần thứ hai đi vào giấc mộng 25 Chương 25: Quỷ ký giả 26 Chương 26: Lầu bốn ký túc xá 27 Chương 27: Nạo xương 28 Chương 28: Huyết tinh phù 29 Chương 29: Thẩm vấn quỷ 30 Chương 30: Hẹn hò 31 Chương 31: Vũ nương (1) 32 Chương 32: Vũ nương (2) 33 Chương 33: Do thám quỷ lâu vào ban đêm 34 Chương 34: Nỗi buồn của nữ cảnh sát 35 Chương 35: Trá thi 36 Chương 36: Bánh bao thịt heo 37 Chương 37: Quỷ oa 38 Chương 38: Nữ sinh 39 Chương 39: Thất Tinh Long Tuyền Kiếm 40 Chương 40: Hợp tác 41 Chương 41: Chiêu hồn (1) 42 Chương 42: Chiêu hồn (2) 43 Chương 43: Kẻ lừa đảo 44 Chương 44: Trục xuất liệt đồ 45 Chương 45: Huyền âm huyệt 46 Chương 46: Tà ma thiên hạ không dám cản 47 Chương 47: Quỷ Oa Quốc 48 Chương 48: Minh Minh Tỳ Hưu Ấn 49 Chương 49: Tiên cảnh bấm huyệt 50 Chương 50: Nữ quỷ tên là Phùng Tâm Vũ

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.