Truyện ma

Lữ Quán Giết Người

Truyện ma Truyện ma dài kỳ Truyện kinh dị

Truyện Lữ Quán Giết Người

Tác giả: Minh Quân

Tình trạng: Hoàn thành

Mới nhất: Chương 14

30/09/2020 2970

Tác phẩm "Lữ Quán Giết Người" là một trong những cuốn sách loại hoa tím (dành cho lứa tuổi từ 16-18) nổi tiếng của nữ sĩ Minh Quân.

Tác phẩm "Lữ Quán Giết Người" là một trong những cuốn sách loại hoa tím (dành cho lứa tuổi từ 16-18) nổi tiếng của nữ sĩ Minh Quân.

TruyenC

Copyright © 2023 TruyenC.