Truyện 18+

Lớn Mật Hảo Tiểu Tử

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Lớn Mật Hảo Tiểu Tử

Tác giả: Tùng Bách Sinh

Tình trạng: Hoàn thành

Mới nhất: Chương 18: Toàn Diện Đến Đây Báo Danh

07/07/2021 1837

Kỷ Phượng Kiều nguyên bản là Thiệu Hưng vọng tộc, hành đạo giang hồ không lâu, vốn nhờ có võ công trác tuyệt cùng mỹ mạo xuất chúng, đạt được “Nhất Chi Hoa” Danh Xưng . 

P/s: Truyện Có Chút Sắc Thôi :v

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Lớn Mật Hảo Tiểu Tử!

Kỷ Phượng Kiều nguyên bản là Thiệu Hưng vọng tộc, hành đạo giang hồ không lâu, vốn nhờ có võ công trác tuyệt cùng mỹ mạo xuất chúng, đạt được “Nhất Chi Hoa” Danh Xưng . 

P/s: Truyện Có Chút Sắc Thôi :v

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Lớn Mật Hảo Tiểu Tử!

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.