Truyện 18+

Lôi Quyền

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Lôi Quyền

Tác giả: -

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 16: Thị Huyết Cô Lang

08/07/2021 1601

Một tên siêu nhọ xuyên không. Tưởng mọi truyện tu luyện sẽ suôn sẻ như bao nam chính xác. Thế nhưng mà lăn lộn chật vật mãi mà .Nhiều lúc vẫn bị nhân vật phụ vượt mặt. Lôi Liệt ' Lựu đạn, tên tác giả vô lương tâm' Lề: đoạn đầu hơi nhạt mọi người thông cảm về sau độ bẩn bựa tăng đần nhé

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Lôi Quyền!

Một tên siêu nhọ xuyên không. Tưởng mọi truyện tu luyện sẽ suôn sẻ như bao nam chính xác. Thế nhưng mà lăn lộn chật vật mãi mà .Nhiều lúc vẫn bị nhân vật phụ vượt mặt. Lôi Liệt ' Lựu đạn, tên tác giả vô lương tâm' Lề: đoạn đầu hơi nhạt mọi người thông cảm về sau độ bẩn bựa tăng đần nhé

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Lôi Quyền!

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.