Truyện 18+

Livestream Sex

Truyện 18+ Truyện Sex

Truyện Livestream Sex

Tác giả: Ương Noãn

Tình trạng: Hoàn thành

Mới nhất: Chương 51: Ngoại truyện: Thời gian mang thai (H)

03/08/2022 10474

Dịch bởi: Yudy Tang
Tình trạng: 51 chương
Cốt truyện toàn thịt là thịt.
Cô ưỡn ngực, hai tay vòng ra sau lưng, cởi bỏ móc áo ngực. Hai vú no đủ thoát ra khỏi trói buộc, khẽ đung đưa 2 cái, trong màn hình nhỏ hẹp, tức khắc bị vùng trắng trước ngực của cô gái chiếm cứ.
Khi màn này xuất hiện, anh miệng ngậm thuốc lá, chỉ hơi hạ mắt, biểu cảm không có bất kỳ khiếp sợ hay dao động nào.
“Thích không? Có muốn xoa bóp không?”
“Đến đây đi, mở màn hình rộng nhất, cho anh thấy rõ nhất.”
……
Cô trước nay không nghĩ tới, người đàn ông mà mình mỗi đêm ở trước màn ảnh sắc dụ, thật ra, cực kỳ nguy hiểm.

Dịch bởi: Yudy Tang
Tình trạng: 51 chương
Cốt truyện toàn thịt là thịt.
Cô ưỡn ngực, hai tay vòng ra sau lưng, cởi bỏ móc áo ngực. Hai vú no đủ thoát ra khỏi trói buộc, khẽ đung đưa 2 cái, trong màn hình nhỏ hẹp, tức khắc bị vùng trắng trước ngực của cô gái chiếm cứ.
Khi màn này xuất hiện, anh miệng ngậm thuốc lá, chỉ hơi hạ mắt, biểu cảm không có bất kỳ khiếp sợ hay dao động nào.
“Thích không? Có muốn xoa bóp không?”
“Đến đây đi, mở màn hình rộng nhất, cho anh thấy rõ nhất.”
……
Cô trước nay không nghĩ tới, người đàn ông mà mình mỗi đêm ở trước màn ảnh sắc dụ, thật ra, cực kỳ nguy hiểm.

Mục lục

1 Chương 1.1: Em, chỉ cần cởi 2 Chương 1.2: Em, chỉ cần cởi 3 Chương 1.3: Em, chỉ cần cởi 4 Chương 2.1: Nếu anh cũng tỏ ra ham muốn thì hãy cùng anh tình một đêm. 5 Chương 2.2: Nếu anh cũng tỏ ra ham muốn thì hãy cùng anh tình một đêm. 6 Chương 3.1: Nghe nói người đàn ông như vậy ở trên giường sẽ rất dữ dội 7 Chương 3.2: Nghe nói người đàn ông như vậy ở trên giường sẽ rất dữ dội 8 Chương 4.1: "Miệng của em nhỏ quá, không đủ để chơi, tôi sợ đút vào làm hỏng miệng em." 9 Chương 4.2: "Miệng của em nhỏ quá, không đủ để chơi, tôi sợ đút vào 10 Chương 5.1: "Nhiều nước quá... Anh liếm cho em được không?" 11 Chương 5.2: "Nhiều nước quá... Anh liếm cho em được không?" 12 Chương 6.1: Sắc dụ 13 Chương 6.2: Sắc dụ 14 Chương 7.1: Anh nheo mắt lại, hơi thở nguy hiểm toát ra 15 Chương 7.2: Anh nheo mắt lại, hơi thở nguy hiểm toát ra 16 Chương 8.1: 17 Chương 8.2 18 Chương 9.1: 19 Chương 9.2 20 Chương 9.3 21 Chương 10.1: 22 Chương 10.2: 23 Chương 11.1: Đêm đầu tiên (1) 24 Chương 11.2: Đêm đầu tiên (1) 25 Chương 12.1: Đêm đầu tiên (2) 26 Chương 12.2: Đêm đầu tiên (2) 27 Chương 13.1: Đêm đầu tiên (3) 28 Chương 13.2: Đêm đầu tiên (3) 29 Chương 13.3: Đêm đầu tiên (3) 30 Chương 14.1: Tiến sâu vào (1) 31 Chương 14.2: Tiến sâu vào (1) 32 Chương 15.1: Tiến sâu vào (2) 33 Chương 15.2: Tiến sâu vào (2) 34 Chương 15.3: Tiến sâu vào (2) 35 Chương 16.1: Tiến sâu vào (3) 36 Chương 16.2: Tiến sâu vào (3) 37 Chương 16.3: Tiến sâu vào (3) 38 Chương 17.1: Nơi ngọt ngào (1) 39 Chương 17.2: Nơi ngọt ngào (1) 40 Chương 18.1: Nơi ngọt ngào (2) 41 Chương 18.2: Nơi ngọt ngào (2) 42 Chương 19.1: Nơi ngọt ngào (3) 43 Chương 19.2: Nơi ngọt ngào (3) 44 Chương 19.3: Nơi ngọt ngào (3) 45 Chương 20.1: Nơi ngọt ngào (4) 46 Chương 20.2: Nơi ngọt ngào (4) 47 Chương 20.3: Nơi ngọt ngào (4) 48 Chương 21.1: Khiêu dâm (1) 49 Chương 21.2: Khiêu dâm (1) 50 Chương 22.1: Khiêu dâm (2) [Bóp vú/ oral sex/ phun nước; nam chính nuốt hết, cân nhắc trước khi đọc] 51 Chương 22.2: Khiêu dâm (2) [Bóp vú/ oral sex/ phun nước; nam chính nuốt hết, cân nhắc trước khi đọc] 52 Chương 23.1: Khiêu dâm (3) [H thuần nóng bỏng] 53 Chương 23.2: Khiêu dâm (3) [H thuần nóng bỏng] 54 Chương 24.1: Khiêu dâm (4) 55 Chương 24.2: Khiêu dâm (4) 56 Chương 25.1: Tục tĩu (1) 57 Chương 25.2: Tục tĩu (1) 58 Chương 25.3: Tục tĩu (1) 59 Chương 26: Tục tĩu (2) 60 Chương 27.1: Tục tĩu (3) 61 Chương 27.2: Tục tĩu (3) 62 Chương 28.1: Tục tĩu (4) 63 Chương 28.2: Tục tĩu (4) 64 Chương 29.1: Tục tĩu (5) 65 Chương 29.2: Tục tĩu (5) 66 Chương 29.3: Tục tĩu (5) 67 Chương 30: Tục tĩu (6) [H, bước ngoặt] 68 Chương 31.1: Tình dục nam nữ (1) 69 Chương 31.2: Tình dục nam nữ (1) 70 Chương 32.1: Tình dục nam nữ (2) 71 Chương 32.2: Tình dục nam nữ (2) 72 Chương 33.1: Tình dục nam nữ (3) 73 Chương 33.2: Tình dục nam nữ (3) 74 Chương 34.1: Đổi vợ (1) 75 Chương 34.2: Đổi vợ (1) 76 Chương 34.3: Đổi vợ (1) 77 Chương 35.1: Đổi vợ (2) 78 Chương 35.2: Đổi vợ (2) 79 Chương 35.3: Đổi vợ (2) 80 Chương 36.1: Đổi vợ (3) 81 Chương 36.2: Đổi vợ (3) 82 Chương 36.3: Đổi vợ (3) 83 Chương 37.1: Đổi vợ (4) 84 Chương 37.2: Đổi vợ (4) 85 Chương 38.1: Tình dục (1) [Hồi ức H] 86 Chương 38.2: Tình dục (1) [Hồi ức H] 87 Chương 38.3: Tình dục (1) [Hồi ức H] 88 Chương 39.1: Tình dục (2) 89 Chương 39.2: Tình dục (2) 90 Chương 40.1: Tình dục (3) 91 Chương 40.2: Tình dục (3) 92 Chương 41.1: Tình yêu (1) 93 HÃY DONATE ỦNG HỘ NHÓM DỊCH 94 Chương 41.2: Tình yêu (1) 95 Chương 42.1: Tình yêu (2) 96 Chương 42.2: Tình yêu (2) 97 Chương 43.1: Tình yêu (3) 98 Chương 43.2: Tình yêu (3) 99 Chương 43.3: Tình yêu (3) 100 Chương 44: Tiếp theo sau (1) 101 Chương 45.1: Tiếp theo sau (2) 102 Chương 45.2: Tiếp theo sau (2) 103 Chương 46.1: Tiếp theo sau (3) 104 Chương 46.2: Tiếp theo sau (3) 105 Chương 47: Tiếp theo sau (4) 106 Chương 48: Mị sắc (1) 107 Chương 49: Mị sắc (2) 108 Chương 50.1: Mị sắc (3) 109 Chương 50.2: Mị sắc (3) 110 Chương 51: Ngoại truyện: Thời gian mang thai (H)

TruyenC

Copyright © 2023 TruyenC.