Truyện 18+

Khinh Ca

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Khinh Ca

Tác giả: Tiểu Kê Tử

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 2: (H)

24/06/2023 2755

Np, Cao H, Hiện đại Chồng đi công tác, nên nhờ anh trai và em trai lên chăm sóc vợ, anh chồng và em chồng chăm sóc cô đến tận giường

Ps: Mk ms gộp một số chương nên mn đọc chú ý nha
Xin lỗi rất nhiều vì sự bất tiện này.

Mn nếu đọc hay thì cho mình xin ít đề cử nha yêu mn

Np, Cao H, Hiện đại Chồng đi công tác, nên nhờ anh trai và em trai lên chăm sóc vợ, anh chồng và em chồng chăm sóc cô đến tận giường

Ps: Mk ms gộp một số chương nên mn đọc chú ý nha
Xin lỗi rất nhiều vì sự bất tiện này.

Mn nếu đọc hay thì cho mình xin ít đề cử nha yêu mn

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.