Truyện 18+

Huề mỹ du giang hồ

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Huề mỹ du giang hồ

Tác giả: Diện Bao

Tình trạng: Hoàn thành

Mới nhất: Chương 160: C70 : Võ Lâm Huyền Thoại

08/07/2021 16487

Ta thấy trên yy đây chưa có nên copy sang đây cho các đh xem cùng cho vui ........

Ndung: Võ lâm, rất đặc sắc, cho nên rất nhiều người đều đi về phía hướng!

Có người ưa thích những cái…kia như thơ như vẽ võ kỹ; có người ưa thích cái kia huyết tinh đánh nhau; có người ưa thích bay lượn cái kia vạn dặm Giang Sơn Như Họa;…

Hoa Sơn, một cái có thể…nhất sinh ra võ lâm truyền kỳ địa phương…

Lăng Hạo Thiên xuất thân Hoa Sơn, hắn ưa thích du lịch giang hồ, càng ưa thích trên giang hồ đủ loại mỹ nữ…

Một lần đào hôn, thành tựu một đoạn như thơ như vẽ võ lâm truyền kỳ…...

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Huề mỹ du giang hồ!

Ta thấy trên yy đây chưa có nên copy sang đây cho các đh xem cùng cho vui ........

Ndung: Võ lâm, rất đặc sắc, cho nên rất nhiều người đều đi về phía hướng!

Có người ưa thích những cái…kia như thơ như vẽ võ kỹ; có người ưa thích cái kia huyết tinh đánh nhau; có người ưa thích bay lượn cái kia vạn dặm Giang Sơn Như Họa;…

Hoa Sơn, một cái có thể…nhất sinh ra võ lâm truyền kỳ địa phương…

Lăng Hạo Thiên xuất thân Hoa Sơn, hắn ưa thích du lịch giang hồ, càng ưa thích trên giang hồ đủ loại mỹ nữ…

Một lần đào hôn, thành tựu một đoạn như thơ như vẽ võ lâm truyền kỳ…...

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Huề mỹ du giang hồ!

Mục lục

1 Chương 1: Mở đầu - Giới thiệu 2 Chương 2: Q1 - C1 : Hoa Sơn từ xưa có một con đường 3 Chương 3: C2 : HOA SƠN TỨ PHƯỢNG 4 Chương 4: C3 : LĂNG HẠO THIÊN LÝ TƯỞNG 5 Chương 5: C4 : TRONG MỘNG KỲ NGỘ 6 Chương 6: NÓI CƯỜI BÀN VỀ GẢ 7 Chương 7: CỰ CƯỚI 8 Chương 8: ĐÀO HÔN 9 Chương 9: Q2 - C1 : SƠ RA GIANG HỒ 10 Chương 10: C2 : THIÊN ĐỊA TIỂU THẦN LONG 11 Chương 11: C3 : ANH HÙNG CỨU MỸ NHÂN 12 Chương 12: C4 : LẠC DƯƠNG THẦN ĐAO ĐƯỜNG 13 Chương 13: C5 : HẢO TÂM KHÔNG CÓ TỐT BÁO 14 Chương 14: C6 : THIẾU NỮ HOÀI XUÂN 15 Chương 15: C7 : BẠCH TUYẾT NHU CHÂN DIỆN MỤC 16 Chương 16: C8 : NGỰ NỮ TÂM KINH 17 Chương 17: C9 : XUÂN PHONG MƯA MÓC 18 Chương 18: C10 : KIẾM THẦN SAU 19 Chương 19: C11 : TỤ TÁN Y Y 20 Chương 20: Q3 : Giang Hồ Quái Sự . C1 : Giang Hồ Diễm Ngộ 21 Chương 21: C2 : Thần Ưng Bảo 22 Chương 22: C3 : Hoà Thượng Cưới Vợ 23 Chương 23: C4 : Đoạt Tân Nương 24 Chương 24: C5 : Quách Văn Trann 25 Chương 25: C6 : Hảo Nam Không Cùng Nữ Đấu 26 Chương 26: C7 : Mê Ly Tình Yêu 27 Chương 27: C8 : Trắng Tiên Rắn Độc 28 Chương 28: C9 : Trí Đấu Trắng Tiên 29 Chương 29: Q4 : Tỷ võ chọn rể . C1 : Thiên hạ võ lâm chiêu thứ nhất hôn làm 30 Chương 30: C2 : Năm Cung Như Đình 31 Chương 31: C3 : Duyên phận thiên định 32 Chương 32: C4 : Võ đấu đồng thử 33 Chương 33: C5 : Tỷ võ chọn rể bắt đầu 34 Chương 34: C6 : Lôi đài thấy cao thấp 35 Chương 35: C7 : Thật lực của đối thủ 36 Chương 36: C8 : Người nào so với ai khác hơn dã man​ 37 Chương 37: C9 : Nam Cung Như Đình lần đầu tiên 38 Chương 38: C10 : Nói trước trình diễn quyết chiến 39 Chương 39: C11 : Quyết chiến trong đấu 40 Chương 40: C12 : Thắng bại trong lúc 41 Chương 41: C13 : Nam Cung Thi Thi lựa chọn 42 Chương 42: C14 : Phiền toái bắt đầu 43 Chương 43: C15 : Lăng Hạo Thiên lựa chọn 44 Chương 44: C16 : Gió thổi mưa giông trước cơn bão 45 Chương 45: C17 : Phiên vân phúc vũ 46 Chương 46: C18 : Mưa gió đột nhiên tới 47 Chương 47: C19 : Bổn sắc giang hồ 48 Chương 48: C20 : Tính mạng ở sát na vĩnh hằng 49 Chương 49: C21 : Ngọc nữ sống lại 50 Chương 50: C22 : Trận chung kết 51 Chương 51: Q5 : Nước cạn khốn long . C1 : Kinh biến 52 Chương 52: C2 : Hổ lạc đồng bằng 53 Chương 53: C3 : Dễ nhìn lần suy ca 54 Chương 54: C4 : Thiên sứ tiểu ác ma 55 Chương 55: C5 : Khốn long chi đấu 56 Chương 56: C6 : Nặng gặp 57 Chương 57: C7 : Mỹ Tiếu Tiếu 58 Chương 58: C8 : Người chất 59 Chương 59: C9 : Quách Thiên Bá 60 Chương 60: C10 : Cầm Long kiếm 61 Chương 61: C11 : Hai mỹ tình duyên 62 Chương 62: C12 : Hoạn nạn chân tình 63 Chương 63: C13 : Dạ Hắc Phong Cao (Ban đêm gió lớn )​ 64 Chương 64: C14 : Sinh tử một đường 65 Chương 65: C15 : Phi long tại thiên 66 Chương 66: Q6 :Giang hồ đường thứ C1 : Đường ở phương nào​ 67 Chương 67: C2 : Kiên định 68 Chương 68: C3 : Thần Ưng hộ pháp 69 Chương 69: C4 : Tình nhân - Đối thủ 70 Chương 70: C5 : Yêu hận trong lúc 71 Chương 71: C6 : Mellie , rung động lòng người​ 72 Chương 72: C7 : Chặt đầu một giết 73 Chương 73: C8 : Ngoài ý muốn 74 Chương 74: C9 : Hà Nguyệt Thi 75 Chương 75: C10 : Gió nổi mây phun 76 Chương 76: C11 : Phá trận 77 Chương 77: C12 : Thần tiên quyến 78 Chương 78: C13 : Đánh cuộc - Tay áo 79 Chương 79: C14 : Đánh cuộc - Đối chọi 80 Chương 80: C15 : Hào đánh cuộc 81 Chương 81: C16 : Đắc lai toàn bất phí công phu​ 82 Chương 82: C17 : Ân oán số mệnh 83 Chương 83: C18 : Tìm được đường sống trong chỗ chết 84 Chương 84: C19 : Ngọc nữ chân tình 85 Chương 85: C20 : Thập tỷ muội 86 Chương 86: C21 : Nhất đối thủ đáng sợ 87 Chương 87: C22 : Mạc Trung Mỗ Mỗ 88 Chương 88: C23 : Thập so sánh với một lựa chọn 89 Chương 89: C24 : Ngọc nữ bảy kiếm tiên 90 Chương 90: C25 : Tuyệt chiêu 91 Chương 91: Q7 . C1 : Nga Mi ngọc nữ 92 Chương 92: C2 : Động Đình kịch chiến 93 Chương 93: C3 : Dục vọng bay lên 94 Chương 94: C4 : Sở Hiểu Vân 95 Chương 95: C5 : Đệ nhất thiên hạ dâm tặc 96 Chương 96: C6 - Tống Tử Doanh 97 Chương 97: C7 : Giải oan 98 Chương 98: C8 : Chạy trốn nhân sinh 99 Chương 99: C9 : Lăng Hạo Thiên VS Bạch Khốn Vũ 100 Chương 100: C10 : Chạy trốn trong yêu 101 Chương 101: C11 : Kim Lăng chi gặp 102 Chương 102: C12 : Ngoài ý muốn với kẻ địch 103 Chương 103: C13 : Cuộc chiến sinh tử 104 Chương 104: C14 : Một loại tình yêu , hai loại vận mệnh 105 Chương 105: C15 : Quách Quân Di 106 Chương 106: C16 : Thế ngoại đào nguyên 107 Chương 107: C17 : Trở lại trần thế 108 Chương 108: C18 : Chân tướng 109 Chương 109: C19 : Tuyện sắc ? Quyết chiến 110 Chương 110: C20 : Bạch Quân Lam VS Đinh Quang Trung 111 Chương 111: C21 : Phá đao 112 Chương 112: C22 : Bách Hoa Cung 113 Chương 113: C23 : Dâm mê tình tán 114 Chương 114: C24 : Bạch Quân Lam 115 Chương 115: C25 : Thần y truyền nhân 116 Chương 116: C26 : Thần y tế thế 117 Chương 117: C27 : Đơn giản hạnh phúc 118 Chương 118: C28 : Cuộc sống chi dương 119 Chương 119: C29 : Tình yêu nguyên nhân 120 Chương 120: C30 : Trầm Dịch Tâm 121 Chương 121: C31 : Vân Hương Cốc là bầu trời bao la 122 Chương 122: C32 : Ngày tâm ở 123 Chương 123: C33 : Nghe tin bất ngờ 124 Chương 124: C34 : Giang hồ biến sắc 125 Chương 125: C35 : Theo đuổi hy vọng ngoại trừ tất cả 126 Chương 126: C36 : Tương Vương thần nữ 127 Chương 127: C37 : Chân ái trở về 128 Chương 128: C38 : Tự Tuyệt 129 Chương 129: C39 : Bạch Như Yến 130 Chương 130: C40 : Ở trên đường 131 Chương 131: C41 : Chung thân nô tì 132 Chương 132: C42 : Mới hy vọng 133 Chương 133: C43 : Dưới ánh trăng gặp lại 134 Chương 134: C44 : Trở về giang hồ 135 Chương 135: C45 : Kiếm tông tiên khí 136 Chương 136: C46 : Kiếm tâm tiểu trúc 137 Chương 137: C47 : Tâm linh trạm dịch 138 Chương 138: C48 : Kiếm thần Tạ Hiểu Phong 139 Chương 139: C49 : Kiếm đạo 140 Chương 140: C50 : Cần y 141 Chương 141: C51 : Khác loại khiêu chiến 142 Chương 142: C52 : Tình là vật chi 143 Chương 143: C53 : Lý Nhân Nhân 144 Chương 144: C54 : Khó bề phân biệt 145 Chương 145: C55 : Nhạc Lâm Anh 146 Chương 146: C56 : Mellie nhân sinh​ 147 Chương 147: C57 : Tạ Khỉ Văn 148 Chương 148: C58 : Cuộc sống hạnh phúc 149 Chương 149: C59 : Nam Cung Thi Thi 150 Chương 150: C60 : Thái Bình công chúa 151 Chương 151: C61 : Thái Tư Nhã 152 Chương 152: C62 : Khẩu chiến 153 Chương 153: C63 : Hôn lễ 154 Chương 154: C64 : Hôn ước ba chương 155 Chương 155: C65 : Mưu đồ bí mật 156 Chương 156: C66 : Quyết chiến đêm trước 157 Chương 157: C67 : Đỉnh núi Thái Sơn 158 Chương 158: C68 : Có làm lăng tuyệt đỉnh 159 Chương 159: C69 : Vừa xem mọi núi nhỏ 160 Chương 160: C70 : Võ Lâm Huyền Thoại

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.