Truyện 18+

Hồng Sắc Sĩ Đồ

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Hồng Sắc Sĩ Đồ

Tác giả: Hồng Mông Thụ

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 1: Xã xuân truc

08/07/2021 521

Quyển sách “Hồng sắc sĩ đồ” là một quyển sách rất gần với cuộc sống. Tôi gửi gắm rất nhiều hy vọng vào trong quyển sách đó. Nên tôi cũng hy vọng mọi người sau khi đã trở thành VIP rồi thì sẽ muốn đọc nó mãi.Đại đa số chúng ta đều là những người dân bình thường, là những ngọn cỏ nhỏ bé.

Chúng ta không có hậu thuẫn, không có thế lực, không có tiền. Thế nhưng chúng ta vẫn phải dùng đôi tay để xây dựng gia đình của chúng ta! Chúng ta là những người khát vọng tương lai, không thể thực hiện được những ước mơ của mình, chỉ có thể tìm tương lai qua từng trang sách! Mời các bạn cùng đọc truyện.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Hồng Sắc Sĩ Đồ!

Quyển sách “Hồng sắc sĩ đồ” là một quyển sách rất gần với cuộc sống. Tôi gửi gắm rất nhiều hy vọng vào trong quyển sách đó. Nên tôi cũng hy vọng mọi người sau khi đã trở thành VIP rồi thì sẽ muốn đọc nó mãi.Đại đa số chúng ta đều là những người dân bình thường, là những ngọn cỏ nhỏ bé.

Chúng ta không có hậu thuẫn, không có thế lực, không có tiền. Thế nhưng chúng ta vẫn phải dùng đôi tay để xây dựng gia đình của chúng ta! Chúng ta là những người khát vọng tương lai, không thể thực hiện được những ước mơ của mình, chỉ có thể tìm tương lai qua từng trang sách! Mời các bạn cùng đọc truyện.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Hồng Sắc Sĩ Đồ!

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.