Truyện 18+

Hồng Phấn Giai Nhân (Convert)

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp Truyện Sex Truyện kiếm hiệp

Truyện Hồng Phấn Giai Nhân (Convert)

Tác giả: Miêu Miêu Đại Nhân

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 34: Tình trường thất bại (3)

08/07/2021 9030

Câu chuyện kể về Chín Châu Quốc của những năm về trước của những Thập niên thế kỷ nào đó mà ta không rõ @@

Tại Bồng Lai Cung, một tòa u tĩnh rộng rãi sân nhỏ, bốn phía trồng các loại trân quý hoa cỏ, nương theo lấy hòn non bộ Thanh Trì, chim hót hoa nở.

Câu chuyện kể về Chín Châu Quốc của những năm về trước của những Thập niên thế kỷ nào đó mà ta không rõ @@

Tại Bồng Lai Cung, một tòa u tĩnh rộng rãi sân nhỏ, bốn phía trồng các loại trân quý hoa cỏ, nương theo lấy hòn non bộ Thanh Trì, chim hót hoa nở.

Mục lục

1 Chương 1: Bồng Lai Thiếu chủ (1) 2 Chương 2: Bồng Lai Thiếu chủ (2) 3 Chương 3: Mưa gió nổi lên (1) 4 Chương 4: Mưa gió nổi lên (2) 5 Chương 5: Mưa gió nổi lên (3) 6 Chương 6: Long Hồ kinh biến (1) 7 Chương 7: Long Hồ kinh biến (2) 8 Chương 8: Long Hồ kinh biến (3) 9 Chương 9: Tu chân thần quyết (1) 10 Chương 10: Tu chân thần quyết (2) 11 Chương 11: Tu chân thần quyết (3) 12 Chương 12: Phương xa khách tới thăm (1) 13 Chương 13: Phương xa khách tới thăm (2) 14 Chương 14: Phương xa khách tới thăm (3) 15 Chương 15: Tẩm cung lời nói trong đêm (1) 16 Chương 16: Tẩm cung lời nói trong đêm (2) 17 Chương 17: Tẩm cung lời nói trong đêm (3) 18 Chương 18: Động thân trượng nghĩa (1) 19 Chương 19: Động thân trượng nghĩa (2) 20 Chương 20: Động thân trượng nghĩa (3) 21 Chương 21: Huyền nữ đa tình (1) 22 Chương 22: Huyền nữ đa tình (2) 23 Chương 23: Huyền nữ đa tình (3) 24 Chương 24: Hương diễm chi dạ (1) 25 Chương 25: Hương diễm chi dạ (2) 26 Chương 26: Hương diễm chi dạ (3) 27 Chương 27: Lại đến đế thành (1) 28 Chương 28: Lại đến đế thành (2) 29 Chương 29: Lại đến đế thành (3) 30 Chương 30: Lại đến đế thành (4) 31 Chương 31: Lại đến đế thành (5) 32 Chương 32: Tình trường thất bại (1) 33 Chương 33: Tình trường thất bại (2) 34 Chương 34: Tình trường thất bại (3)

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.