Truyện 18+

Hỗn Mang Tà Thần ( Xuyên Không 8 giới)

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Hỗn Mang Tà Thần ( Xuyên Không 8 giới)

Tác giả: LucasTran

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 9: Kết Quả Được Định Đoạt

08/07/2021 974

Bát đại Giới ,tinh tú bao la

Cao thủ, anh hùng vần vũ nhiều như sao trên trời

Bát Hoang giới

Lục Tinh giới

Địa Tạng giới

Ma Phong giới

Cửu Vũ giới

Ngục Vân giới

Thần Huyền giới

Hỗn Mang giới

Câu truyện của chúng ta bắt đầu từ 1 anh chàng tên Lâm Vũ đến từ thế kỉ 24, xuyên không 8 giới chia thành 8 lộ chính

Mỗi giới đều bao la , rộng lớn, chứa đựng tinh túy vạn năm

Muốn bước tới đỉnh cao quyền lực, phải thắp mộng bá bá vương

Tu luyện phân cấp:

Võ giả

Tiểu linh giả

Trung linh giả

Địa linh giả

Đại địa linh giả

Thiên linh giả

Đại Thiên linh giả

Nhất Hoàng

Đại Nhất Hoàng

Thánh Hoàng

Đại Thánh Hoàng

Vô Cực Tôn Sư

Con đường phía trước gian nan hiểm trở, mong các vị bằng hữu, võ hiệp yểm trợ cho tại hạ nhiều!

Truyện thứ 2 của tại hạ, xin mạn phép bắt đầu

Có gì sơ xuất mong các huynh đệ lượng thứ bỏ qua!

 

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Hỗn Mang Tà Thần ( Xuyên Không 8 giới)!

Bát đại Giới ,tinh tú bao la

Cao thủ, anh hùng vần vũ nhiều như sao trên trời

Bát Hoang giới

Lục Tinh giới

Địa Tạng giới

Ma Phong giới

Cửu Vũ giới

Ngục Vân giới

Thần Huyền giới

Hỗn Mang giới

Câu truyện của chúng ta bắt đầu từ 1 anh chàng tên Lâm Vũ đến từ thế kỉ 24, xuyên không 8 giới chia thành 8 lộ chính

Mỗi giới đều bao la , rộng lớn, chứa đựng tinh túy vạn năm

Muốn bước tới đỉnh cao quyền lực, phải thắp mộng bá bá vương

Tu luyện phân cấp:

Võ giả

Tiểu linh giả

Trung linh giả

Địa linh giả

Đại địa linh giả

Thiên linh giả

Đại Thiên linh giả

Nhất Hoàng

Đại Nhất Hoàng

Thánh Hoàng

Đại Thánh Hoàng

Vô Cực Tôn Sư

Con đường phía trước gian nan hiểm trở, mong các vị bằng hữu, võ hiệp yểm trợ cho tại hạ nhiều!

Truyện thứ 2 của tại hạ, xin mạn phép bắt đầu

Có gì sơ xuất mong các huynh đệ lượng thứ bỏ qua!

 

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Hỗn Mang Tà Thần ( Xuyên Không 8 giới)!

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.