Truyện 18+

Hoàng Hậu Nương Nương

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Hoàng Hậu Nương Nương

Tác giả: Độc thân vui vẻ

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 3: Chạy trốn, gặp mẫu thân tự an ủi.

31/07/2022 3359

Truyện này ta thấy khá hay nên đã tự biên soạn và dịch từ convert.Truyện hoàn toàn free nên mọi người cứ đọc thoải mái nha.
Nếu có sai sót về chính tả hay từ ngữ mong mọi người lượng thứ, hoặc bình luận phía dưới để ta sửa lại cho hợp lý.
Nội dung đọc khắc biết.

Truyện này ta thấy khá hay nên đã tự biên soạn và dịch từ convert.Truyện hoàn toàn free nên mọi người cứ đọc thoải mái nha.
Nếu có sai sót về chính tả hay từ ngữ mong mọi người lượng thứ, hoặc bình luận phía dưới để ta sửa lại cho hợp lý.
Nội dung đọc khắc biết.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.