Truyện 18+

Hoa Hậu Giảng Đường Đích Thiếp Thân Cao Thủ

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Hoa Hậu Giảng Đường Đích Thiếp Thân Cao Thủ

Tác giả: Bằng Thành Vạn Lý

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 7: Học Sinh Kém Bị Buông Tha (Hạ)

08/07/2021 1401

Nhất đại võ học tông sư, tuổi nhỏ đắc chí, nhưng bất hạnh bị trợ thủ tín nhiệm nhất cùng một cái nữ nhân liên hợp ám hại đến chết, tráng niên đoản mạng.

 

Bởi vì ý chí cường đại ngưng tụ linh hồn không tiêu tan, lại đoạt xá đến một cái để cho người khi dễ, bắt nạt, đồ bỏ đi học sinh trên thân, hoàn toàn thay đổi học sinh vận mệnh.

 

Từ đây, đã từng là võ học tông sư từ khi thu được tân sinh liền dính đến các Hoa Hậu Giảng Đường. Từ nay hoa hoa hương diễm tràng cảnh bắt đầu.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Hoa Hậu Giảng Đường Đích Thiếp Thân Cao Thủ!

Nhất đại võ học tông sư, tuổi nhỏ đắc chí, nhưng bất hạnh bị trợ thủ tín nhiệm nhất cùng một cái nữ nhân liên hợp ám hại đến chết, tráng niên đoản mạng.

 

Bởi vì ý chí cường đại ngưng tụ linh hồn không tiêu tan, lại đoạt xá đến một cái để cho người khi dễ, bắt nạt, đồ bỏ đi học sinh trên thân, hoàn toàn thay đổi học sinh vận mệnh.

 

Từ đây, đã từng là võ học tông sư từ khi thu được tân sinh liền dính đến các Hoa Hậu Giảng Đường. Từ nay hoa hoa hương diễm tràng cảnh bắt đầu.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Hoa Hậu Giảng Đường Đích Thiếp Thân Cao Thủ!

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.