Truyện ma

Hồ Sơ Bí Ẩn

Truyện ma Truyện ma dài kỳ Truyện kinh dị

Truyện Hồ Sơ Bí Ẩn

Tác giả: Khố Kỳ Kỳ

Tình trạng: Hoàn thành

Mới nhất: Chương 50: Mã số 066 – món tiền trời cho (5)

30/09/2020 6717

Lâm Kỳ là nhân viên công tác của Văn phòng xử lý di dời nhà ở. Một ngày, hắn nhận được một dự án di dời dân cư ở một tiểu khu cũ ngoại thành thành phố.

Trong tiểu khu có một hộ gia đình, ngoài cửa treo biển "Phòng điều tra các hiện tượng kỳ quái Thanh Diệp" vô cùng cổ quái, là một văn phòng được cải tạo từ bốn hộ gia đình ở tầng 6, tòa nhà số 6 trong tiểu khu. Căn nhà đã bỏ trống nhiều năm, hoàn toàn không có người ở. Trong phòng có một tủ hồ sơ, trong tủ đựng đầy các văn kiện, file audio, video...

Vì tò mò và cũng vì trách nhiệm phải tìm ra chủ hộ, Lâm Kỳ đã mở các hồ sơ ấy ra, sau đó lập tức phát hiện một thế giới mới tràn đầy những điều quái đản và cực kỳ khủng bố.

Mà các sự kiện trong hồ sơ cũng dần dần xuất hiện trong cuộc sống của Lâm Kỳ.

Hành trình khám phá liên quan tới Phòng điều tra các hiện tượng kỳ quái Thanh Diệp cũng được bắt đầu...

Lâm Kỳ là nhân viên công tác của Văn phòng xử lý di dời nhà ở. Một ngày, hắn nhận được một dự án di dời dân cư ở một tiểu khu cũ ngoại thành thành phố.

Trong tiểu khu có một hộ gia đình, ngoài cửa treo biển "Phòng điều tra các hiện tượng kỳ quái Thanh Diệp" vô cùng cổ quái, là một văn phòng được cải tạo từ bốn hộ gia đình ở tầng 6, tòa nhà số 6 trong tiểu khu. Căn nhà đã bỏ trống nhiều năm, hoàn toàn không có người ở. Trong phòng có một tủ hồ sơ, trong tủ đựng đầy các văn kiện, file audio, video...

Vì tò mò và cũng vì trách nhiệm phải tìm ra chủ hộ, Lâm Kỳ đã mở các hồ sơ ấy ra, sau đó lập tức phát hiện một thế giới mới tràn đầy những điều quái đản và cực kỳ khủng bố.

Mà các sự kiện trong hồ sơ cũng dần dần xuất hiện trong cuộc sống của Lâm Kỳ.

Hành trình khám phá liên quan tới Phòng điều tra các hiện tượng kỳ quái Thanh Diệp cũng được bắt đầu...

Mục lục

1 Chương 1: Mã số 091 - khuôn mặt quỷ trong nước (1) 2 Chương 2: Mã số 091 - khuôn mặt quỷ trong nước (2) 3 Chương 3: Mã số 091 - khuôn mặt quỷ trong nước (3) 4 Chương 4: Mã số 091 - khuôn mặt quỷ trong nước (4) 5 Chương 5: Mã số 091 - khuôn mặt quỷ trong nước (5) 6 Chương 6: Mã số 091 - khuôn mặt quỷ trong nước (6) 7 Chương 7: Mã số 091 - khuôn mặt quỷ trong nước (7) 8 Chương 8: Chủ hộ mất tích 9 Chương 9: Mã số 023 - quái thai tết nguyên đán (1) 10 Chương 10: Mã số 023 - quái thai tết nguyên đán (2) 11 Chương 11: Mã số 023 - quái thai tết nguyên đán (3) 12 Chương 12: Mã số 023 - quái thai tết nguyên đán (4) 13 Chương 13: Mã số 023 - quái thai tết nguyên đán (5) 14 Chương 14: Mã số 023 - quái thai tết nguyên đán (6) 15 Chương 15: Mã số 023 - quái thai tết nguyên đán (7) 16 Chương 16: Mã số 023 - quái thai tết nguyên đán (8) 17 Chương 17: Mã số 023 - quái thai tết nguyên đán (9) 18 Chương 18: Mã số 023 - quái thai tết nguyên đán (10) 19 Chương 19: Tìm kiếm không có kết quả 20 Chương 20: Phòng nghiên cứu 21 Chương 21: Mã số 078 – như hình với bóng (1) 22 Chương 22: Mã số 078 – như hình với bóng (2) 23 Chương 23: Mã số 078 – như hình với bóng (3) 24 Chương 24: Mã số 078 – như hình với bóng (4) 25 Chương 25: Mã số 078 – như hình với bóng (5) 26 Chương 26: Bác gái mất tích 27 Chương 27: Diệp thanh và lưu miểu 28 Chương 28: Mã số 035 - cái chết của mèo hoang (1) 29 Chương 29: Mã số 035 – cái chết của mèo hoang (2) 30 Chương 30: Mã số 035 – cái chết của mèo hoang (3) 31 Chương 31: Mã số 035 - cái chết của mèo hoang (4) 32 Chương 32: Mã số 035 - cái chết của mèo hoang (5) 33 Chương 33: Mã số 035 - cái chết của mèo hoang (6) 34 Chương 34: Mã số 035 - cái chết của mèo hoang (7) 35 Chương 35: Người mới 36 Chương 36: Ngày đầu tiên 37 Chương 37: Hoa anh đào 38 Chương 38: Muôn vàn lo lắng 39 Chương 39: Suy nhược 40 Chương 40: Câu lạc bộ kịch nói 41 Chương 41: Lời nguyền 42 Chương 42: Kimono 43 Chương 43: Hộp quẹt 44 Chương 44: Đốt (1) 45 Chương 45: Đốt (2) 46 Chương 46: Mã số 066 – món tiền trời cho (1) 47 Chương 47: Mã số 066 – món tiền trời cho (2) 48 Chương 48: Mã số 066 – món tiền trời cho (3) 49 Chương 49: Mã số 066 – món tiền trời cho (4) 50 Chương 50: Mã số 066 – món tiền trời cho (5)

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.