Truyện 18+

Hiện Trường Vụ Tai Nạn Tình Dục Tập Thể L Luân

Hiện Trường Vụ Tai Nạn Tình Dục Tập Thể L Luân
Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Hiện Trường Vụ Tai Nạn Tình Dục Tập Thể L Luân

Tác giả: Chiêu Chiêu

Tình trạng: Đang ra

25/06/2023 2636

Cô là một con hồ ly nhỏ, coi tinh dịch là thức ăn. Cốt truyện chính là cha và con gái + anh trai và em gái + mẹ và con trai + em gái và anh trai, và chỉ có một cốt truyện phụ, ngủ với đàn ông.
Văn thuần thịt, loạn luân, NP, làm tình tập thể, Sm, nhân thú đều sẽ xuất hiện, không thích chớ vào
Thiên Thiên chỉ có một ham muốn, ngủ hết với tất cả nam nhân trên đời, dù là cha, anh trai, em trai và con trai, chỉ cần động vật có t/r/i/m hợp khẩu vị thao xxxx cô, cô đều chấp nhận.
Nữ chủ không có tiết tháo chút nào, ngoại trừ làm tình tập thể cùng loạn luân, thích nhất xấu hổ play, yêu thích đoạt nam nhân
Không hành hạ nữ chủ, không hành hạ nữ chủ, không hành hạ nữ chủ, trọng yếu lại nói ba lần
Nội dung chính tuyến: 1, 10, 11, 23, 77, 78, 79, 80, 81-85, 123, 152, 153, 154, 158-175, 177-185, 187-191, 196-200, 211-218, 224-226, 229, 230, 235.
--------------------------------------------------

Cảnh báo

Cảnh báo

Truyện có yếu tố siêu nặng, cân nhắc trước khi đọc

Cô là một con hồ ly nhỏ, coi tinh dịch là thức ăn. Cốt truyện chính là cha và con gái + anh trai và em gái + mẹ và con trai + em gái và anh trai, và chỉ có một cốt truyện phụ, ngủ với đàn ông.
Văn thuần thịt, loạn luân, NP, làm tình tập thể, Sm, nhân thú đều sẽ xuất hiện, không thích chớ vào
Thiên Thiên chỉ có một ham muốn, ngủ hết với tất cả nam nhân trên đời, dù là cha, anh trai, em trai và con trai, chỉ cần động vật có t/r/i/m hợp khẩu vị thao xxxx cô, cô đều chấp nhận.
Nữ chủ không có tiết tháo chút nào, ngoại trừ làm tình tập thể cùng loạn luân, thích nhất xấu hổ play, yêu thích đoạt nam nhân
Không hành hạ nữ chủ, không hành hạ nữ chủ, không hành hạ nữ chủ, trọng yếu lại nói ba lần
Nội dung chính tuyến: 1, 10, 11, 23, 77, 78, 79, 80, 81-85, 123, 152, 153, 154, 158-175, 177-185, 187-191, 196-200, 211-218, 224-226, 229, 230, 235.
--------------------------------------------------

Cảnh báo

Cảnh báo

Truyện có yếu tố siêu nặng, cân nhắc trước khi đọc

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.