Truyện 18+

Hệ Thống Thăng Cấp Vạn Giới

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Hệ Thống Thăng Cấp Vạn Giới

Tác giả: anh đúc

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 41: Khóa Định Sayo!

05/09/2022 15621

Truyện viết trong lúc ngứa tay, lịch ra chương không cụ thể! Bao giờ rảnh thì viết!

Sơ qua nội dung thì là một thằng xuyên qua dị giới, vớ được hệ thống có thể đi khắp các thế giới và trở thành Phịch Tổ!

Đây là một bộ đồng nhân Anime, Manga, Tiểu Thuyêt, nhưng vẫn phát triển ở thế giới chủ! Ai có hứng thú thì đọc, k thì lướt qua!

Truyện thu gái và phịch gái là chinh, vứt não đi mà đọc thôi!

Mấy a zai phú ông nào có lòng thì ủng hộ nha :)))

Truyện viết trong lúc ngứa tay, lịch ra chương không cụ thể! Bao giờ rảnh thì viết!

Sơ qua nội dung thì là một thằng xuyên qua dị giới, vớ được hệ thống có thể đi khắp các thế giới và trở thành Phịch Tổ!

Đây là một bộ đồng nhân Anime, Manga, Tiểu Thuyêt, nhưng vẫn phát triển ở thế giới chủ! Ai có hứng thú thì đọc, k thì lướt qua!

Truyện thu gái và phịch gái là chinh, vứt não đi mà đọc thôi!

Mấy a zai phú ông nào có lòng thì ủng hộ nha :)))

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.