Truyện 18+

Hệ Thống Luyến Sắc

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Hệ Thống Luyến Sắc

Tác giả: Miêumilk

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 3: Thế giới một Tổng tài và nàng dâu

27/01/2023 1740

Tên nhân vật chính: Tô Mạn Doanh Nữ chính ái mộ nàng sư phụ, nhưng lại bị hắn phế bỏ linh căn, trục xuất sư môn. Nàng yêu hắn, hận hắn nhưng đành phải nhìn hắn cách mình ngày một xa. Nàng Tô Mạn Doanh từ đó đã thề thà rằng thiên hạ chúng sinh đều chết chứ tuyệt không để người thiên hạ phụ nàng. Chỉ là ở chính đạo vây công dưới hắn vì cái gì lại phải thay nàng chịu lấy thiên đạo nguyền rủa thất sát trận. Ở nàng cũng sắp hồn phi phách tán dưới trói định hệ thống luyến sắc dưới, nó yêu cầu nàng hoàn thành nhiệm vụ ở các thế giới thì nàng có thể sống lại gặp hắn để hỏi rõ mọi chuyện. Thả xem nữ chính chúng ta lần lượt ở các thế giới sắc tình dưới bộc lộ bản chát con người như thế nào và nàng có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ để gặp lại người kia hay không.

Tên nhân vật chính: Tô Mạn Doanh Nữ chính ái mộ nàng sư phụ, nhưng lại bị hắn phế bỏ linh căn, trục xuất sư môn. Nàng yêu hắn, hận hắn nhưng đành phải nhìn hắn cách mình ngày một xa. Nàng Tô Mạn Doanh từ đó đã thề thà rằng thiên hạ chúng sinh đều chết chứ tuyệt không để người thiên hạ phụ nàng. Chỉ là ở chính đạo vây công dưới hắn vì cái gì lại phải thay nàng chịu lấy thiên đạo nguyền rủa thất sát trận. Ở nàng cũng sắp hồn phi phách tán dưới trói định hệ thống luyến sắc dưới, nó yêu cầu nàng hoàn thành nhiệm vụ ở các thế giới thì nàng có thể sống lại gặp hắn để hỏi rõ mọi chuyện. Thả xem nữ chính chúng ta lần lượt ở các thế giới sắc tình dưới bộc lộ bản chát con người như thế nào và nàng có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ để gặp lại người kia hay không.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.