Truyện 18+

Hệ Thống Cường Cấp Nữ Thần

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Hệ Thống Cường Cấp Nữ Thần

Tác giả: -

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 10

08/07/2021 1623

Lý Thiếu Thiên sau khi chết được một nữ thần cứu giúp, lại cho hắn xuyên không, ban một cái hệ thống thu thập nữ thần...

 

Tất cả như một giấc mơ, vậy đoán xem hắn sẽ làm gì xây dựng hậu cung hay chinh phục dị giới. . 

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Hệ Thống Cường Cấp Nữ Thần!

Lý Thiếu Thiên sau khi chết được một nữ thần cứu giúp, lại cho hắn xuyên không, ban một cái hệ thống thu thập nữ thần...

 

Tất cả như một giấc mơ, vậy đoán xem hắn sẽ làm gì xây dựng hậu cung hay chinh phục dị giới. . 

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Hệ Thống Cường Cấp Nữ Thần!

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.