Truyện 18+

Hệ Thống Của Thần Hậu Cung Tối Cao

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Hệ Thống Của Thần Hậu Cung Tối Cao

Tác giả: Mất Ngủ Lười

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 50 Hệ Thống Của Thần Hậu Cung Tối Cao

01/05/2024 8759

Hậu cung của tôi càng lớn tôi càng trở lên manh mẽ...Nux Lender xuyên không vào một thế giới giả tưởng cổ điển và nhận bàn tay vàng của mình.

[Hệ Thống Thần Hậu Cung Tối Cao]. Hệ thống này cho phép anh ta tăng cường sức mạng bản thân mỗi khi làm tình với một người phụ nữ, người phụ nữ càng mạnh mẽ anh ta càng có lợi.

Không chỉ vậy, hệ thống áp đảo này thậm chí còn cho phép anh ta tăng cường sức mạnh cho người phụ nữ mà anh ta quan hệ nếu người phụ nữ yếu hơn anh ta.

Đồng hành cùng Nux trong cuộc hành trình của anh ấy khi anh ấy thăng tiến bản thân từ một phàm nhân đơn thuần, thành một cậu bé đồ chơi của tử tước, và sau đó trở thành hoàng đế của đế chế mạnh nhất thế giới!

Tất cả trong khi anh ấy mạnh mẽ hơn trong khi quan hệ với người phụ nữ của mình.

( Theo đánh giá của dịch giả thì tác phẩm mang độ sắc tầm trung phù hợp với mọi người. Khuyến cáo mọi người cẩn thận kẻo ghiền truyện)

Dịch giả đangcó thêm tác phẩm mới bên tab xuyên không" Trọng sinh cùng với hệ thống mạnh nhất". Mong ae qua đó giúp đỡ một hai (Đảm bảo truyện trên 1k chương cho ae)

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Hệ Thống Của Thần Hậu Cung Tối Cao!

Hậu cung của tôi càng lớn tôi càng trở lên manh mẽ...Nux Lender xuyên không vào một thế giới giả tưởng cổ điển và nhận bàn tay vàng của mình.

[Hệ Thống Thần Hậu Cung Tối Cao]. Hệ thống này cho phép anh ta tăng cường sức mạng bản thân mỗi khi làm tình với một người phụ nữ, người phụ nữ càng mạnh mẽ anh ta càng có lợi.

Không chỉ vậy, hệ thống áp đảo này thậm chí còn cho phép anh ta tăng cường sức mạnh cho người phụ nữ mà anh ta quan hệ nếu người phụ nữ yếu hơn anh ta.

Đồng hành cùng Nux trong cuộc hành trình của anh ấy khi anh ấy thăng tiến bản thân từ một phàm nhân đơn thuần, thành một cậu bé đồ chơi của tử tước, và sau đó trở thành hoàng đế của đế chế mạnh nhất thế giới!

Tất cả trong khi anh ấy mạnh mẽ hơn trong khi quan hệ với người phụ nữ của mình.

( Theo đánh giá của dịch giả thì tác phẩm mang độ sắc tầm trung phù hợp với mọi người. Khuyến cáo mọi người cẩn thận kẻo ghiền truyện)

Dịch giả đangcó thêm tác phẩm mới bên tab xuyên không" Trọng sinh cùng với hệ thống mạnh nhất". Mong ae qua đó giúp đỡ một hai (Đảm bảo truyện trên 1k chương cho ae)

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Hệ Thống Của Thần Hậu Cung Tối Cao!

Mục lục

1 Chương 1 Hệ Thống Của Thần Hậu Cung Tối Cao 2 Chương 2 Hệ Thống Của Thần Hậu Cung Tối Cao 3 Chương 3 Hệ Thống Của Thần Hậu Cung Tối Cao 4 Chương 4 Hệ Thống Của Thần Hậu Cung Tối Cao 5 Chương 5 Hệ Thống Của Thần Hậu Cung Tối Cao 6 Chương 6 Hệ Thống Của Thần Hậu Cung Tối Cao 7 Chương 7 Hệ Thống Của Thần Hậu Cung Tối Cao 8 Chương 8 Hệ Thống Của Thần Hậu Cung Tối Cao 9 Chương 9 Hệ Thống Của Thần Hậu Cung Tối Cao 10 Chương 10 Hệ Thống Của Thần Hậu Cung Tối Cao 11 Chương 11 Hệ Thống Của Thần Hậu Cung Tối Cao 12 Chương 12 Hệ Thống Của Thần Hậu Cung Tối Cao 13 Chương 13 Hệ Thống Của Thần Hậu Cung Tối Cao 14 Chương 14 Hệ Thống Của Thần Hậu Cung Tối Cao 15 Chương 15 Hệ Thống Của Thần Hậu Cung Tối Cao 16 Chương 16 Hệ Thống Của Thần Hậu Cung Tối Cao 17 Chương 17 Hệ Thống Của Thần Hậu Cung Tối Cao 18 Chương 18 Hệ Thống Của Thần Hậu Cung Tối Cao 19 Chương 19 Hệ Thống Của Thần Hậu Cung Tối Cao 20 Chương 20 Hệ Thống Của Thần Hậu Cung Tối Cao 21 Chương 21 Hệ Thống Của Thần Hậu Cung Tối Cao 22 Chương 22 Hệ Thống Của Thần Hậu Cung Tối Cao 23 Chương 23 Hệ Thống Của Thần Hậu Cung Tối Cao 24 Chương 24 Hệ Thống Của Thần Hậu Cung Tối Cao 25 Chương 25 Hệ Thống Của Thần Hậu Cung Tối Cao 26 Chương 26 Hệ Thống Của Thần Hậu Cung Tối Cao 27 Chương 27 Hệ Thống Của Thần Hậu Cung Tối Cao 28 Chương 28 Hệ Thống Của Thần Hậu Cung Tối Cao 29 Chương 29 Hệ Thống Của Thần Hậu Cung Tối Cao 30 Chương 30 Hệ Thống Của Thần Hậu Cung Tối Cao 31 Chương 31 Hệ Thống Của Thần Hậu Cung Tối Cao 32 Chương 32 Hệ Thống Của Thần Hậu Cung Tối Cao 33 Chương 33 Hệ Thống Của Thần Hậu Cung Tối Cao 34 Chương 34 Hệ Thống Của Thần Hậu Cung Tối Cao 35 Chương 35 Hệ Thống Của Thần Hậu Cung Tối Cao 36 Chương 36 Hệ Thống Của Thần Hậu Cung Tối Cao 37 Chương 37 Hệ Thống Của Thần Hậu Cung Tối Cao 38 Chương 38 Hệ Thống Của Thần Hậu Cung Tối Cao 39 Chương 39 Hệ Thống Của Thần Hậu Cung Tối Cao 40 Chương 40 Hệ Thống Của Thần Hậu Cung Tối Cao 41 Chương 41 Hệ Thống Của Thần Hậu Cung Tối Cao 42 Chương 42 Hệ Thống Của Thần Hậu Cung Tối Cao 43 Chương 43 Hệ Thống Của Thần Hậu Cung Tối Cao 44 Chương 44 Hệ Thống Của Thần Hậu Cung Tối Cao 45 Chương 45 Hệ Thống Của Thần Hậu Cung Tối Cao 46 Chương 46 Hệ Thống Của Thần Hậu Cung Tối Cao 47 Chương 47 Hệ Thống Của Thần Hậu Cung Tối Cao 48 Chương 48 Hệ Thống Của Thần Hậu Cung Tối Cao 49 Chương 49 Hệ Thống Của Thần Hậu Cung Tối Cao 50 Chương 50 Hệ Thống Của Thần Hậu Cung Tối Cao

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.