Truyện 18+

Hậu nạp thiếp ký

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Hậu nạp thiếp ký

Tác giả: leonbentre

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 1: Dương Thu Trì nằm mộng

08/07/2021 327

Tiếp sau bộ truyện Nạp thiếp ký 2 của tác giả Mộc Dật. Sau khi đọc 20 chương đầu Nạp thiếp ký 2 tại hạ hơi bị ức chế cách hành xử của Dương Thu Trì, bỏ lại hết các thê thiếp và Dương mẫu của mình để xuyên không đi tìm Liễu Nhược Băng. Xuyên suốt chương 2 tại hạ không thấy Dương tước gia nhớ đến Tống Vân Nhi, Hồng Lăng, Phùng Tiểu Tuyết gì cả khiến cho công nạp thiếp phần đầu há chẳng phải quá vô nghĩa?

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Hậu nạp thiếp ký!

Tiếp sau bộ truyện Nạp thiếp ký 2 của tác giả Mộc Dật. Sau khi đọc 20 chương đầu Nạp thiếp ký 2 tại hạ hơi bị ức chế cách hành xử của Dương Thu Trì, bỏ lại hết các thê thiếp và Dương mẫu của mình để xuyên không đi tìm Liễu Nhược Băng. Xuyên suốt chương 2 tại hạ không thấy Dương tước gia nhớ đến Tống Vân Nhi, Hồng Lăng, Phùng Tiểu Tuyết gì cả khiến cho công nạp thiếp phần đầu há chẳng phải quá vô nghĩa?

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Hậu nạp thiếp ký!

TruyenC

Copyright © 2023 TruyenC.