Truyện 18+

Hành Trình Huấn Luyện Nô Lệ

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp Truyện Sex

Truyện Hành Trình Huấn Luyện Nô Lệ

Tác giả: Phan Thiếu

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 5: Chơi Xong Bà Quyên, Mục Tiêu Tiếp Theo.

09/03/2023 9382

Thái Phong một học sinh cấp 3, bản thân là một tên nhà giàu, học giỏi, thông minh. Nhưng thật chất hắn là một tên nghiện sex, ấm ủ trong lòng bao nhiêu kế hoạch đê tiện.

Mà người hắn nhắm đến đầu tiên là gia đình của thằng bạn thân Hoàng Nam...

Thái Phong một học sinh cấp 3, bản thân là một tên nhà giàu, học giỏi, thông minh. Nhưng thật chất hắn là một tên nghiện sex, ấm ủ trong lòng bao nhiêu kế hoạch đê tiện.

Mà người hắn nhắm đến đầu tiên là gia đình của thằng bạn thân Hoàng Nam...

TruyenC

Copyright © 2023 TruyenC.