Truyện 18+

Giáo Viên Lưỡng Tính Và Cặp Anh Em Loạn Luân

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp Truyện Sex

Truyện Giáo Viên Lưỡng Tính Và Cặp Anh Em Loạn Luân

Tác giả: Thủ Danh Tự Hảo Nan Áp

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 3: 3P, thầy giáo phun sữa

05/09/2022 2887

Dịch: Mộ Thành Sắc

Bìa: Mộ Túc Sắc

Thể loại: Cao H, H văn, 3P, NP, Hỗ công, Hỗ thụ, loạn luân anh em, thầy trò, sư đồ luyến, lưỡng tính (có hai bộ phận sinh dục).

Giới thiệu: Đây là câu chuyện về kẻ mang trong mình nội tâm chính trực lại sở hữu một thân thể dâm đãng, người thầy có hai bộ phận sinh dục bị học sinh "ăn" sạch. Cốt truyện không còn gì ngoài chịch chịch chịch.

Câu chuyện nhỏ bao hàm các yếu tố: Bắn tinh cùng nhau, cùng nhau công cùng nhau thụ, họ hàng gần chịch nhau, tình yêu thầy trò cấm kị (sư đồ luyến), nói mấy câu dâm ô, ba người cùng chịch, đồ chơi tình thú (trứng rung, dương vật giả), làm tình trong văn phòng (văn phòng play).

Dịch: Mộ Thành Sắc

Bìa: Mộ Túc Sắc

Thể loại: Cao H, H văn, 3P, NP, Hỗ công, Hỗ thụ, loạn luân anh em, thầy trò, sư đồ luyến, lưỡng tính (có hai bộ phận sinh dục).

Giới thiệu: Đây là câu chuyện về kẻ mang trong mình nội tâm chính trực lại sở hữu một thân thể dâm đãng, người thầy có hai bộ phận sinh dục bị học sinh "ăn" sạch. Cốt truyện không còn gì ngoài chịch chịch chịch.

Câu chuyện nhỏ bao hàm các yếu tố: Bắn tinh cùng nhau, cùng nhau công cùng nhau thụ, họ hàng gần chịch nhau, tình yêu thầy trò cấm kị (sư đồ luyến), nói mấy câu dâm ô, ba người cùng chịch, đồ chơi tình thú (trứng rung, dương vật giả), làm tình trong văn phòng (văn phòng play).

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.