Truyện 18+

Giang Hồ Liệp Diễm Ký

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Giang Hồ Liệp Diễm Ký

Tác giả: Sủng Mị

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 2: Ăn " Ti " mẫu thân

08/07/2021 1085

Một tên trộm mang theo chí bảo Hỗn Độn Châu xuyên không đến các thế giới 

Hoàng Dung , Quách Phù , Tiểu Long Nữ , Lý Mạc Sầu , Vương Ngữ Yên , Chung Linh ... Tất cả mỹ nữ ta đều thu

Ta muốn thu tất cả các nữ thần , thỏa mãn ước mơ của kiếp trước .

Thế giới : Thần điêu - Thiên long -....

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Giang Hồ Liệp Diễm Ký!

Một tên trộm mang theo chí bảo Hỗn Độn Châu xuyên không đến các thế giới 

Hoàng Dung , Quách Phù , Tiểu Long Nữ , Lý Mạc Sầu , Vương Ngữ Yên , Chung Linh ... Tất cả mỹ nữ ta đều thu

Ta muốn thu tất cả các nữ thần , thỏa mãn ước mơ của kiếp trước .

Thế giới : Thần điêu - Thiên long -....

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Giang Hồ Liệp Diễm Ký!

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.