Truyện 18+

Em - Tôi Và Những Chiếc Sừng

Truyện 18+ Truyện Sex

Truyện Em - Tôi Và Những Chiếc Sừng

Tác giả: Doãn đh

Tình trạng: Hoàn thành

Mới nhất: Chương 20: Tận cùng của hạnh phúc

08/07/2021 4109

Câu chuyện mình sắp kế dưới đây mang tính tường thuật về đời sống tình dục của mình và vợ, dĩ nhiên mình có thay đổi 1 chút để tránh lộ thông tin và có thêm thắt vài tình tiết cho câu chuyện thêm hấp dẫn hơn. Mình sẽ bắt đầu câu chuyện từ lúc 2 đứa chưa cưới nhau

Câu chuyện mình sắp kế dưới đây mang tính tường thuật về đời sống tình dục của mình và vợ, dĩ nhiên mình có thay đổi 1 chút để tránh lộ thông tin và có thêm thắt vài tình tiết cho câu chuyện thêm hấp dẫn hơn. Mình sẽ bắt đầu câu chuyện từ lúc 2 đứa chưa cưới nhau

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.