Truyện 18+

Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 2) - Hiểu Tinh Cô Tự

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 2) - Hiểu Tinh Cô Tự

Tác giả: Nam Phong Ca

Tình trạng: Hoàn thành

Mới nhất: Chương 116: Tiểu Ngoại Truyện: Eg – Không Hề Áp Lực

07/07/2021 11419

Sở Phi Dương tái xuất giang hồ, vào năm đứa con trưởng Sở gia lên năm tuổi, con thứ lên bốn tuổi, tất cả những lời đồn đãi không hay trước kia vì thế tự sụp đổ. Sở Phi Dương phải khôi phục lại thanh danh của mình. Nhưng khi xuất hiện trước mặt đồng đạo võ lâm trên Lãng Nguyệt Sơn, Sở Phi Dương chỉ là một người bình thường như bao người khác. Người trong giang hồ vĩnh viễn không thể hiểu được nguyên nhân sâu xa. Ngay sau đó lại bắt đầu xuất hiện những ánh mắt khác thường cùng lời nói chỉ trích vô căn cứ. Giống như ánh sáng mặt trời bị bịt kín bởi những bóng ma u ám, tuy rằng vẫn thản nhiên bình thường lại luôn có người thấy hắn bất bình…

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 2) - Hiểu Tinh Cô Tự!

Sở Phi Dương tái xuất giang hồ, vào năm đứa con trưởng Sở gia lên năm tuổi, con thứ lên bốn tuổi, tất cả những lời đồn đãi không hay trước kia vì thế tự sụp đổ. Sở Phi Dương phải khôi phục lại thanh danh của mình. Nhưng khi xuất hiện trước mặt đồng đạo võ lâm trên Lãng Nguyệt Sơn, Sở Phi Dương chỉ là một người bình thường như bao người khác. Người trong giang hồ vĩnh viễn không thể hiểu được nguyên nhân sâu xa. Ngay sau đó lại bắt đầu xuất hiện những ánh mắt khác thường cùng lời nói chỉ trích vô căn cứ. Giống như ánh sáng mặt trời bị bịt kín bởi những bóng ma u ám, tuy rằng vẫn thản nhiên bình thường lại luôn có người thấy hắn bất bình…

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 2) - Hiểu Tinh Cô Tự!

Mục lục

1 Chương 1: Chương 1 2 Chương 2: Chương 2 3 Chương 3: Chương 3 4 Chương 4: Chương 4 5 Chương 5: Chương 5 6 Chương 6: Chương 6 7 Chương 7: Chương 7 8 Chương 8: Chương 8 9 Chương 9: Chương 9 10 Chương 10: Chương 10 11 Chương 11: Chương 11 12 Chương 12: Chương 12 13 Chương 13: Chương 13 14 Chương 14: Chương 14 15 Chương 15: Chương 15 16 Chương 16: Chương 16 17 Chương 17: Chương 17 18 Chương 18: Chương 18 19 Chương 19: Chương 19 20 Chương 20: Chương 20 21 Chương 21: Chương 21 22 Chương 22: Chương 22 23 Chương 23: Chương 23 24 Chương 24: Chương 24 25 Chương 25: Chương 25 26 Chương 26: Chương 26 27 Chương 27: Chương 27 28 Chương 28: Chương 28 29 Chương 29: Chương 29 30 Chương 30: Chương 30 31 Chương 31: Chương 31 32 Chương 32: Chương 32 33 Chương 33: Chương 33 34 Chương 34: Chương 34 35 Chương 35: Chương 35 36 Chương 36: Chương 36 37 Chương 37: Chương 37 38 Chương 38: Chương 38 39 Chương 39: Chương 39 40 Chương 40: Chương 40 41 Chương 41: Chương 41 42 Chương 42: Chương 42 43 Chương 43: Chương 43 44 Chương 44: Chương 44 45 Chương 45: Chương 45 46 Chương 46: Chương 46 47 Chương 47: Chương 47 48 Chương 48: Chương 48 49 Chương 49: Chương 49 50 Chương 50: Chương 50 51 Chương 51: Chương 51 52 Chương 52: Chương 52 53 Chương 53: Chương 53 54 Chương 54: Chương 54 55 Chương 55: Chương 55 56 Chương 56: Chương 56 57 Chương 57: Chương 57 58 Chương 58: Chương 58 59 Chương 59: Chương 59 60 Chương 60: Chương 60 61 Chương 61: Chương 61 62 Chương 62: Chương 62 63 Chương 63: Chương 63 64 Chương 64: Chương 64 65 Chương 65: Chương 65 66 Chương 66: Chương 66 67 Chương 67: Chương 67 68 Chương 68: Chương 68 69 Chương 69: Chương 69 70 Chương 70: Chương 70 71 Chương 71: Chương 71 72 Chương 72: Chương 72 73 Chương 73: Chương 73 74 Chương 74: Chương 74 75 Chương 75: Chương 75 76 Chương 76: Chương 76 77 Chương 77: Chương 77 78 Chương 78: Chương 78 79 Chương 79: Chương 79 80 Chương 80: Chương 80 81 Chương 81: Chương 81 82 Chương 82: Chương 82 83 Chương 83: Chương 83 84 Chương 84: Chương 84 85 Chương 85: Chương 85 86 Chương 86: Chương 86 87 Chương 87: Chương 87 88 Chương 88: Chương 88 89 Chương 89: Chương 89 90 Chương 90: Chương 90 91 Chương 91: Chương 91 92 Chương 92: Lại Lên Đảo 93 Chương 93: Vua Của Vạn Trùng 94 Chương 94: Thủ Huyết Giải Chung 95 Chương 95: Cái Gọi Là Tín Nhiệm 96 Chương 96: Về Nhà 97 Chương 97: Chương 97 98 Chương 98: Chương 98 99 Chương 99: Ngoại Truyện 100 Chương 100: Nhật Ký Trưởng Thành Của Tiểu Thạch Đầu (1) 101 Chương 101: Nhật Ký Trưởng Thành Của Tiểu Thạch Đầu (2): 102 Chương 102: Nạp Thiếp Phong Ba 01: 103 Chương 103: Nạp Thiếp Phong Ba 02: 104 Chương 104: Nạp Thiếp Phong Ba 03: 105 Chương 105: Trung Thu Kí Sự 106 Chương 106: Bổ Sung Thêm (1) 107 Chương 107: Bổ Sung Thêm (2) 108 Chương 108: Bổ Sung Thêm (3) 109 Chương 109: Bổ Sung Thêm (4) 110 Chương 110: Bổ Sung Thêm (5) 111 Chương 111: Bổ Sung Thêm (6) 112 Chương 112: Bổ Sung Thêm (7) 113 Chương 113: Bổ Sung Thêm (8) 114 Chương 114: Bổ Sung Thêm (9) 115 Chương 115: Bổ Sung Thêm (10) 116 Chương 116: Tiểu Ngoại Truyện: Eg – Không Hề Áp Lực

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.