Truyện 18+

Dục Vọng Nam Thần

Truyện 18+ Truyện Sex

Truyện Dục Vọng Nam Thần

Tác giả: kiyo sora

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 9.3: Ngoại truyện Hùng và Lộc (P3)

01/01/2023 2630

Câu truyện kể về Việt một anh chàng luôn khao khác có thể được quan hệ cùng với những nam thần tượng mà anh ta luôn thấy trên tivi và chính sự khao khác tình ái ấy của anh đã thu hút vị thần sắc dục asmodues ban cho anh ta sức mạnh của ác quỷ để có thể thực hiện được dục vọng của mình. Chuyện khá nặng nha nên các bạn coi thư xem có được không nha không thì xem truyện khác của mình nha. Mấy bạn dưới 18+ căn nhác trước khi xem nha. Đây là một trong những chuyện đầu tiên mình viết nên còn nhiều sơ xuất mong mọi người ủng hộ.

Câu truyện kể về Việt một anh chàng luôn khao khác có thể được quan hệ cùng với những nam thần tượng mà anh ta luôn thấy trên tivi và chính sự khao khác tình ái ấy của anh đã thu hút vị thần sắc dục asmodues ban cho anh ta sức mạnh của ác quỷ để có thể thực hiện được dục vọng của mình. Chuyện khá nặng nha nên các bạn coi thư xem có được không nha không thì xem truyện khác của mình nha. Mấy bạn dưới 18+ căn nhác trước khi xem nha. Đây là một trong những chuyện đầu tiên mình viết nên còn nhiều sơ xuất mong mọi người ủng hộ.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.