Truyện 18+

Dục Vọng Gia Đình

Truyện 18+ Truyện Sex

Truyện Dục Vọng Gia Đình

Tác giả: CatBuiPhieuDu

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 15

14/07/2021 7003

CHUYỆN CHẢ AI NGỜ.

Năm nay tôi đã 34 tuổi, là 1 người là việc cũng bình thường. Sáng đi chiều về như mọi người, có thể nói nhàm chán. Bạn bè ngày xưa rất đông nhưng qua nhiều sự cố nên tôi bây giờ còn rất ít bạn. Cuộc sống của tôi chỉ còn gia đình vợ, và công việc để không bị khinh khi ở nhà vk.

CHUYỆN CHẢ AI NGỜ.

Năm nay tôi đã 34 tuổi, là 1 người là việc cũng bình thường. Sáng đi chiều về như mọi người, có thể nói nhàm chán. Bạn bè ngày xưa rất đông nhưng qua nhiều sự cố nên tôi bây giờ còn rất ít bạn. Cuộc sống của tôi chỉ còn gia đình vợ, và công việc để không bị khinh khi ở nhà vk.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.