Truyện 18+

Dục Hỏa Thiên Sinh

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Dục Hỏa Thiên Sinh

Tác giả: duc hoa vo tan

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 16: này thì mớm mớm này, ta cho kịch luôn ! Bạch hỏa thành vô hỏa

09/07/2021 3608

Thế gian có sinh mệnh chi hỏa tái tạo vạn đạo hay hủy diệt chi hỏa thiêu tàn vạn giới nhưng ta có thiên chi dục hỏa. Dục hỏa mệ muội tâm chí, khơi dậy dục niệm, thiêu đốt ý chí và sẵn bên trong là 2 cực âm dương có thể sinh cũng có thể diệt.
truyện đầu tay xin mọi người chỉ bảo thêm.
Note: bản nguyên 1 người biến mất không có nghĩa chắc chắn họ đã chết mà với kí ức đó lại với sinh mệnh của 1 kì vật thì nó sẽ thành 1 bản nguyên mớính là bản nguyên cũ mà cũng không phải bản nguyên cũ
truyện theo phong hướng sắc ,cái gì cũng có thể giải quyết bằng sắc

Thế gian có sinh mệnh chi hỏa tái tạo vạn đạo hay hủy diệt chi hỏa thiêu tàn vạn giới nhưng ta có thiên chi dục hỏa. Dục hỏa mệ muội tâm chí, khơi dậy dục niệm, thiêu đốt ý chí và sẵn bên trong là 2 cực âm dương có thể sinh cũng có thể diệt.
truyện đầu tay xin mọi người chỉ bảo thêm.
Note: bản nguyên 1 người biến mất không có nghĩa chắc chắn họ đã chết mà với kí ức đó lại với sinh mệnh của 1 kì vật thì nó sẽ thành 1 bản nguyên mớính là bản nguyên cũ mà cũng không phải bản nguyên cũ
truyện theo phong hướng sắc ,cái gì cũng có thể giải quyết bằng sắc

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.