Truyện 18+

Dụ Thụ [Hương Khuê]

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Dụ Thụ [Hương Khuê]

Tác giả: Trân Moon

Tình trạng: Hoàn thành

Mới nhất: Chương 18: Em là người chị yêu ( h ) ( end )

08/07/2021 3639

Đây là fic sắc, sủng. Nội dung không nhiều, không ngược, thịt nhiều, thịt cực kỳ nhiều. Nhưng cũng nằm trong phạm vi cho phép.

Ai nhạy cảm thì nên tránh xa fic này. Vô đây rồi hỏi tại sao H+ qquá nhiều thì tôi đập cho chết.

H+ nhiều là để phục vụ nhu cầu thèm thịt của reader mà thôi.

??? Cảnh báo trẻ em dưới 18, phụ nữ mang thai và cho con bú.

Đây là fic sắc, sủng. Nội dung không nhiều, không ngược, thịt nhiều, thịt cực kỳ nhiều. Nhưng cũng nằm trong phạm vi cho phép.

Ai nhạy cảm thì nên tránh xa fic này. Vô đây rồi hỏi tại sao H+ qquá nhiều thì tôi đập cho chết.

H+ nhiều là để phục vụ nhu cầu thèm thịt của reader mà thôi.

??? Cảnh báo trẻ em dưới 18, phụ nữ mang thai và cho con bú.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.