Truyện 18+

Đồng Nhược Lãnh Thiếu Thần Ban Công

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Đồng Nhược Lãnh Thiếu Thần Ban Công

Tác giả: Như Vậy Thoải Mái Sao

Tình trạng: Hoàn thành

Mới nhất: Chương 408

07/07/2021 12646

Ta không cần xoá sạch hắn, các ngươi ai cũng không cho phép nhúc nhích hài tử của ta! Ai cũng không cho phép nhúc nhích!” Đồng nếu gắt gao mà che chở chính mình bụng nhỏ, giống chỉ chấn kinh dã thú giống nhau nhìn không ngừng tới gần bác sĩ. “Xin lỗi, đây là thần thiếu phân phó.” Bác sĩ lạnh lùng nói, không mang theo một chút cảm xúc, loại sự tình này, hắn đã tập mãi thành thói quen. Trước mắt nữ nhân, không phải cái thứ nhất vì thần thiếu phá thai, cũng không phải là cuối cùng một cái. “Lãnh thiếu thần đâu? Làm hắn tới gặp ta! Ta muốn gặp hắn! Nếu không các ngươi ai cũng đừng nghĩ xoá sạch ta hài tử!” Đồng nếu cố chấp nói, cầm trên tay một tay thuật đao, không lớn, lại đủ sắc bén.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Đồng Nhược Lãnh Thiếu Thần Ban Công!

Ta không cần xoá sạch hắn, các ngươi ai cũng không cho phép nhúc nhích hài tử của ta! Ai cũng không cho phép nhúc nhích!” Đồng nếu gắt gao mà che chở chính mình bụng nhỏ, giống chỉ chấn kinh dã thú giống nhau nhìn không ngừng tới gần bác sĩ. “Xin lỗi, đây là thần thiếu phân phó.” Bác sĩ lạnh lùng nói, không mang theo một chút cảm xúc, loại sự tình này, hắn đã tập mãi thành thói quen. Trước mắt nữ nhân, không phải cái thứ nhất vì thần thiếu phá thai, cũng không phải là cuối cùng một cái. “Lãnh thiếu thần đâu? Làm hắn tới gặp ta! Ta muốn gặp hắn! Nếu không các ngươi ai cũng đừng nghĩ xoá sạch ta hài tử!” Đồng nếu cố chấp nói, cầm trên tay một tay thuật đao, không lớn, lại đủ sắc bén.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Đồng Nhược Lãnh Thiếu Thần Ban Công!

Mục lục

1 Chương 1: Khúc Dạo Đầu 2 Chương 2 3 Chương 3 4 Chương 4 5 Chương 5 6 Chương 6 7 Chương 7 8 Chương 8 9 Chương 9 10 Chương 10 11 Chương 11 12 Chương 12 13 Chương 13 14 Chương 14 15 Chương 15 16 Chương 16 17 Chương 17 18 Chương 18 19 Chương 19 20 Chương 20 21 Chương 21 22 Chương 22 23 Chương 23 24 Chương 24 25 Chương 25 26 Chương 26 27 Chương 27 28 Chương 28 29 Chương 29 30 Chương 30 31 Chương 31 32 Chương 32 33 Chương 33 34 Chương 34 35 Chương 35 36 Chương 36 37 Chương 37 38 Chương 38 39 Chương 39 40 Chương 40 41 Chương 41 42 Chương 42 43 Chương 43 44 Chương 44 45 Chương 45 46 Chương 46 47 Chương 47 48 Chương 48 49 Chương 49 50 Chương 50 51 Chương 51 52 Chương 52 53 Chương 53 54 Chương 54 55 Chương 55 56 Chương 56 57 Chương 57 58 Chương 58 59 Chương 59 60 Chương 60 61 Chương 61 62 Chương 62 63 Chương 63 64 Chương 64 65 Chương 65 66 Chương 66 67 Chương 67 68 Chương 68 69 Chương 69 70 Chương 70 71 Chương 71 72 Chương 72 73 Chương 73 74 Chương 74 75 Chương 75 76 Chương 76 77 Chương 77 78 Chương 78 79 Chương 79 80 Chương 80 81 Chương 81 82 Chương 82 83 Chương 83 84 Chương 84 85 Chương 85 86 Chương 86 87 Chương 87 88 Chương 88 89 Chương 89 90 Chương 90 91 Chương 91 92 Chương 92 93 Chương 93 94 Chương 94 95 Chương 95 96 Chương 96 97 Chương 97 98 Chương 98 99 Chương 99 100 Chương 100 101 Chương 101 102 Chương 102 103 Chương 103 104 Chương 104 105 Chương 105 106 Chương 106 107 Chương 107 108 Chương 108 109 Chương 109 110 Chương 110 111 Chương 111 112 Chương 112 113 Chương 113 114 Chương 114 115 Chương 115 116 Chương 116 117 Chương 117 118 Chương 118 119 Chương 119 120 Chương 120 121 Chương 121 122 Chương 122 123 Chương 123 124 Chương 124 125 Chương 125 126 Chương 126 127 Chương 127 128 Chương 128 129 Chương 129 130 Chương 130 131 Chương 131 132 Chương 132 133 Chương 133 134 Chương 134 135 Chương 135 136 Chương 136 137 Chương 137 138 Chương 138 139 Chương 139 140 Chương 140 141 Chương 141 142 Chương 142 143 Chương 143 144 Chương 144 145 Chương 145 146 Chương 146 147 Chương 147 148 Chương 148 149 Chương 149 150 Chương 150 151 Chương 151 152 Chương 152 153 Chương 153 154 Chương 154 155 Chương 155 156 Chương 156 157 Chương 157 158 Chương 158 159 Chương 159 160 Chương 160 161 Chương 161 162 Chương 162 163 Chương 163 164 Chương 164 165 Chương 165 166 Chương 166 167 Chương 167 168 Chương 168 169 Chương 169 170 Chương 170 171 Chương 171 172 Chương 172 173 Chương 173 174 Chương 174 175 Chương 175 176 Chương 176 177 Chương 177 178 Chương 178 179 Chương 179 180 Chương 180 181 Chương 181 182 Chương 182 183 Chương 183 184 Chương 184 185 Chương 185 186 Chương 186 187 Chương 187 188 Chương 188 189 Chương 189 190 Chương 190 191 Chương 191 192 Chương 192 193 Chương 193 194 Chương 194 195 Chương 195 196 Chương 196 197 Chương 197 198 Chương 198 199 Chương 199 200 Chương 200 201 Chương 201 202 Chương 202 203 Chương 203 204 Chương 204 205 Chương 205 206 Chương 206 207 Chương 207 208 Chương 208 209 Chương 209 210 Chương 210 211 Chương 211 212 Chương 212 213 Chương 213 214 Chương 214 215 Chương 215 216 Chương 216 217 Chương 217 218 Chương 218 219 Chương 219 220 Chương 220 221 Chương 221 222 Chương 222 223 Chương 223 224 Chương 224 225 Chương 225 226 Chương 226 227 Chương 227 228 Chương 228 229 Chương 229 230 Chương 230 231 Chương 231 232 Chương 232 233 Chương 233 234 Chương 234 235 Chương 235 236 Chương 236 237 Chương 237 238 Chương 238 239 Chương 239 240 Chương 240 241 Chương 241 242 Chương 242 243 Chương 243 244 Chương 244 245 Chương 245 246 Chương 246 247 Chương 247 248 Chương 248 249 Chương 249 250 Chương 250 251 Chương 251 252 Chương 252 253 Chương 253 254 Chương 254 255 Chương 255 256 Chương 256 257 Chương 257 258 Chương 258 259 Chương 259 260 Chương 260 261 Chương 261 262 Chương 262 263 Chương 263 264 Chương 264 265 Chương 265 266 Chương 266 267 Chương 267 268 Chương 268 269 Chương 269 270 Chương 270 271 Chương 271 272 Chương 272 273 Chương 273 274 Chương 274 275 Chương 275 276 Chương 276 277 Chương 277 278 Chương 278 279 Chương 279 280 Chương 280 281 Chương 281 282 Chương 282 283 Chương 283 284 Chương 284 285 Chương 285 286 Chương 286 287 Chương 287 288 Chương 288 289 Chương 289 290 Chương 290 291 Chương 291 292 Chương 292 293 Chương 293 294 Chương 294 295 Chương 295 296 Chương 296 297 Chương 297 298 Chương 298 299 Chương 299 300 Chương 300 301 Chương 301 302 Chương 302 303 Chương 303 304 Chương 304 305 Chương 305 306 Chương 306 307 Chương 307 308 Chương 308 309 Chương 309 310 Chương 310 311 Chương 311 312 Chương 312 313 Chương 313 314 Chương 314 315 Chương 315 316 Chương 316 317 Chương 317 318 Chương 318 319 Chương 319 320 Chương 320 321 Chương 321 322 Chương 322 323 Chương 323 324 Chương 324 325 Chương 325 326 Chương 326 327 Chương 327 328 Chương 328 329 Chương 329 330 Chương 330 331 Chương 331 332 Chương 332 333 Chương 333 334 Chương 334 335 Chương 335 336 Chương 336 337 Chương 337 338 Chương 338 339 Chương 339 340 Chương 340 341 Chương 341 342 Chương 342 343 Chương 343 344 Chương 344 345 Chương 345 346 Chương 346 347 Chương 347 348 Chương 348 349 Chương 349 350 Chương 350 351 Chương 351 352 Chương 352 353 Chương 353 354 Chương 354 355 Chương 355 356 Chương 356 357 Chương 357 358 Chương 358 359 Chương 359 360 Chương 360 361 Chương 361 362 Chương 362 363 Chương 363 364 Chương 364 365 Chương 365 366 Chương 366 367 Chương 367 368 Chương 368 369 Chương 369 370 Chương 370 371 Chương 371 372 Chương 372 373 Chương 373 374 Chương 374 375 Chương 375 376 Chương 376 377 Chương 377 378 Chương 378 379 Chương 379 380 Chương 380 381 Chương 381 382 Chương 382 383 Chương 383 384 Chương 384 385 Chương 385 386 Chương 386 387 Chương 387 388 Chương 388 389 Chương 389 390 Chương 390 391 Chương 391 392 Chương 392 393 Chương 393 394 Chương 394 395 Chương 395 396 Chương 396 397 Chương 397 398 Chương 398 399 Chương 399 400 Chương 400 401 Chương 401 402 Chương 402 403 Chương 403 404 Chương 404 405 Chương 405 406 Chương 406 407 Chương 407 408 Chương 408

TruyenC

Copyright © 2022 TruyenC.