Truyện 18+

Đọa Lạc Chi Vương

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Đọa Lạc Chi Vương

Tác giả: Thuyết Kiếm

Tình trạng: Hoàn thành

Mới nhất: Chương 33: đệ thập tập: Ngũ phi · mười khuyển · trăm nô nhi

08/07/2021 2902

Hắn cuối cùng nhất lý tưởng là chiếm hữu từ nhỏ đến lớn gặp phải sở hữu tất cả mỹ nữ!

Hắn là một cái dâm dục đầy người, hết ăn lại nằm gia hỏa; đang cầu xin học thất bại lại mất đi gia đình dựa vào, công tác nơi thất bại thảm hại lúc, một tràng ngoài ý muốn nhượng hắn đạt được ác ma trợ giúp hắn cơ hội.

Nhưng ác ma thần thông quảng đại lại làm cho hắn cảm thấy sợ hãi: lợi dụng một cái chi tiết nhỏ có thể cải biến cả sự kiện, đồng thời bồi trên đếm không hết nhân mạng!

Ý đồ đạt được một trăm vạn nguyên, liền nhượng hắn gặp lên trung học lúc hoa khôi, lại lại lâm vào mặt khác nguy cơ.

Hoàn hoàn đan xen sự kiện phát triển, hắn mong muốn vinh hoa phú quý cùng với cuối cùng nhất lý tưởng, thật có thể biến nguy thành an toàn bộ đạt được sao?

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Đọa Lạc Chi Vương!

Hắn cuối cùng nhất lý tưởng là chiếm hữu từ nhỏ đến lớn gặp phải sở hữu tất cả mỹ nữ!

Hắn là một cái dâm dục đầy người, hết ăn lại nằm gia hỏa; đang cầu xin học thất bại lại mất đi gia đình dựa vào, công tác nơi thất bại thảm hại lúc, một tràng ngoài ý muốn nhượng hắn đạt được ác ma trợ giúp hắn cơ hội.

Nhưng ác ma thần thông quảng đại lại làm cho hắn cảm thấy sợ hãi: lợi dụng một cái chi tiết nhỏ có thể cải biến cả sự kiện, đồng thời bồi trên đếm không hết nhân mạng!

Ý đồ đạt được một trăm vạn nguyên, liền nhượng hắn gặp lên trung học lúc hoa khôi, lại lại lâm vào mặt khác nguy cơ.

Hoàn hoàn đan xen sự kiện phát triển, hắn mong muốn vinh hoa phú quý cùng với cuối cùng nhất lý tưởng, thật có thể biến nguy thành an toàn bộ đạt được sao?

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Đọa Lạc Chi Vương!

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.