Truyện 18+

Dị Giới Truy Mỹ Ký

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Dị Giới Truy Mỹ Ký

Tác giả: Ta Là Yêu Hoàng

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 27: Kích Tình!

08/07/2021 2767

Một thanh niên hiện đại, vô tình nhận được truyền thừa của Phong Lưu Đại Đế ở Tiên Giới và sau đó xuyên không đến thanh lân đại lục, . Từ nay về sau con đường truy mỹ của mani chính của chúng ta bắt đầu.

Truyện main ăn tạp, chỉ cần là mỹ nữ là sẽ không tha! Sắc nặng!.

Phàm cảnh: Luyện thể kỳ - Luyện khí kỳ - Trúc cơ kỳ - Kết đan kỳ - Kim đan kỳ - Nguyên anh kỳ - Xuất khiếu kỳ - Hợp thể kỳ - Đại Thừa kỳ - Độ Kiếp kỳ - Địa Tiên....

 

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Dị Giới Truy Mỹ Ký!

Một thanh niên hiện đại, vô tình nhận được truyền thừa của Phong Lưu Đại Đế ở Tiên Giới và sau đó xuyên không đến thanh lân đại lục, . Từ nay về sau con đường truy mỹ của mani chính của chúng ta bắt đầu.

Truyện main ăn tạp, chỉ cần là mỹ nữ là sẽ không tha! Sắc nặng!.

Phàm cảnh: Luyện thể kỳ - Luyện khí kỳ - Trúc cơ kỳ - Kết đan kỳ - Kim đan kỳ - Nguyên anh kỳ - Xuất khiếu kỳ - Hợp thể kỳ - Đại Thừa kỳ - Độ Kiếp kỳ - Địa Tiên....

 

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Dị Giới Truy Mỹ Ký!

TruyenC

Copyright © 2023 TruyenC.