Truyện 18+

Đêm Sấm Sét

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Đêm Sấm Sét

Tác giả: fg gfg

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 31: Mong ước và hiện thực

16/02/2023 14108

Hai mẹ con đều sợ sấm sét, khi có sấm sét đứa con thường đeo tai nghe, và bà mẹ thì sẽ trần truồng đè chồng ra cưỡi, tình dục giúp át nỗi sợ! Nhưng hôm nay có sấm sét, chồng lại đi vắng! Thế là bà mẹ chui vào phòng con, mong hơi ấm của con giúp mình bớt sợ... và thế là...Em chồng tới ngủ với chị dâu cho chị dâu bớt sợ, thế là cả 3 nằm chung trên giường, bà o sẽ như thế nào thì thấy cảnh chị mình đang... trên người cháu trai, và sau đó tay cháu trai... sờ...

Hai mẹ con đều sợ sấm sét, khi có sấm sét đứa con thường đeo tai nghe, và bà mẹ thì sẽ trần truồng đè chồng ra cưỡi, tình dục giúp át nỗi sợ! Nhưng hôm nay có sấm sét, chồng lại đi vắng! Thế là bà mẹ chui vào phòng con, mong hơi ấm của con giúp mình bớt sợ... và thế là...Em chồng tới ngủ với chị dâu cho chị dâu bớt sợ, thế là cả 3 nằm chung trên giường, bà o sẽ như thế nào thì thấy cảnh chị mình đang... trên người cháu trai, và sau đó tay cháu trai... sờ...

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.