Truyện 18+

Dạy Dỗ Nữ Cảnh Sát Phóng Đãng

Truyện 18+ Truyện Sex

Truyện Dạy Dỗ Nữ Cảnh Sát Phóng Đãng

Tác giả: Võ Giai Hủ

Tình trạng: Hoàn thành

Mới nhất: Chương 30.2: Tâm mới là chúa tể H

29/07/2022 21422

Dịch: Team Yudy Tang

Nữ cảnh sát xinh đẹp ưu tú, vào một lần phá án buôn lậu ma túy bị đàn em thiết kế phá thân!

Sau khi được khai sáng thì bắt đầu liên tục bị dạy dỗ!

Nữ cảnh sát được dạy dỗ xong thì bắt đầu mê luyến khoái cảm tính ái.

Trời sinh thể chất mẫn cảm, bị ai sờ đều sẽ ướt, khiến cô ai đến cũng không thể cự tuyệt!
Xoay chuyển giữa đám đàn ồn, cô nên chọn ai đây?

Truyện đa phần sẽ có cảnh H, 1V1, 1 với nhiều, BDSM dạy dỗ.

Dịch: Team Yudy Tang

Nữ cảnh sát xinh đẹp ưu tú, vào một lần phá án buôn lậu ma túy bị đàn em thiết kế phá thân!

Sau khi được khai sáng thì bắt đầu liên tục bị dạy dỗ!

Nữ cảnh sát được dạy dỗ xong thì bắt đầu mê luyến khoái cảm tính ái.

Trời sinh thể chất mẫn cảm, bị ai sờ đều sẽ ướt, khiến cô ai đến cũng không thể cự tuyệt!
Xoay chuyển giữa đám đàn ồn, cô nên chọn ai đây?

Truyện đa phần sẽ có cảnh H, 1V1, 1 với nhiều, BDSM dạy dỗ.

Mục lục

1 Chương 1 2 Chương 2: Phá trinh (H) 3 Chương 3: Được cứu H 4 Chương 4.1: Lộ clip 5 Chương 4.2: Lộ clip 6 Chương 5.1: Tới hộp đêm tìm trai đẹp 7 Chương 5.2: Tới hộp đêm tìm trai đẹp 8 Chương 6.1: Kích thích trong hộp đêm (H) 9 Chương 6.2: Kích thích trong hộp đêm (H) 10 Chương 7.1: Đã thích anh rồi sao 11 Chương 7.2: Đã thích anh rồi sao 12 Chương 8.1: Phá án bị tên bắt cóc cưỡng hiếp (H) 13 Chương 8.2: Phá án bị tên bắt cóc cưỡng hiếp (H) 14 Chương 9.1: Bị tên bắt cóc vô danh điều giáo (BDSM cao H) 15 Chương 9.2: Bị tên bắt cóc vô danh điều giáo (BDSM cao H) 16 Chương 10.1: Quá khứ của Hắc Ưng 17 Chương 10.2: Quá khứ của Hắc Ưng 18 Chương 11.1: Thì ra là anh! 19 Chương 11.2: Thì ra là anh! 20 Chương 12.1: Được thả 21 Chương 12.2: Được thả 22 Chương 13.1: Tuân Hàn và Tuân Đông 23 Chương 13.2: Tuân Hàn và Tuân Đông 24 Chương 14.1: Say rượu làm bậy H 25 Chương 14.2: Say rượu làm bậy H 26 Chương 15.1: Vui vẻ kết giao 27 Chương 15.2: Vui vẻ kết giao 28 Chương 16.1: Lần đầu tiên Tuân Hàn và Hắc Ưng gặp mặt (H) 29 Chương 16.2: Lần đầu tiên Tuân Hàn và Hắc Ưng gặp mặt (H) 30 Chương 17.1: Bị giam cầm khi đi làm nhiệm vụ ( cao H cường bạo) 31 Chương 17.2: Bị giam cầm khi đi làm nhiệm vụ ( cao H cường bạo) 32 Chương 18.1: Hàn Nghiêm phát tiết dục vọng (Cao H Bạo dâm) 34 Chương 19.1: Làm tình cả ngày lẫn đêm (H) 35 Chương 19.2: Làm tình cả ngày lẫn đêm (H) 36 Chương 20.1: Luân phiên hiếp dâm phần đầu (Cao H NP) 37 Chương 20.2: Luân phiên hiếp dâm phần đầu (Cao H NP) 38 Chương 21.1: Luân phiên hiếp dâm (Phần hai- H) 39 Chương 21.2: Luân phiên hiếp dâm (Phần hai- H) 40 Chương 22.1: Hắc Ưng giải cứu (H-NP) 41 Chương 22.2: Hắc Ưng giải cứu (H-NP) 42 Chương 23.1: Dư luận xôn xao 43 Chương 23.2: Dư luận xôn xao 44 Chương 24.1: Sinh hoạt bình thường ( hơi H) 45 Chương 24.2: Sinh hoạt bình thường ( hơi H) 46 Chương 25.1: Loạn luân H 47 Chương 25.2: Loạn luân H 48 Chương 26.1: Tuân Đông tìm ra sự thật 49 Chương 26.2: Tuân Đông tìm ra sự thật 50 Chương 27.1: tra tấn hoa hồng đen (H cao, ngược) 51 Chương 27.2: tra tấn hoa hồng đen (H cao, ngược) 52 Chương 28.1: Thêm loạn luân (H-NP) 53 Chương 28.2: Thêm loạn luân (H-NP) 54 Chương 29.1: Những ngày tháng trụy lạc ở nước ngoài NPH 55 Chương 29.2: Những ngày tháng trụy lạc ở nước ngoài NPH 56 Chương 30.1: Tâm mới là chúa tể H 57 Chương 30.2: Tâm mới là chúa tể H

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.