Truyện 18+

Đấu Phá Thương Khung: Chơi Hết Nữ Nhân Ở Già Nam Học Viện

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp Truyện Sex

Truyện Đấu Phá Thương Khung: Chơi Hết Nữ Nhân Ở Già Nam Học Viện

Tác giả: Phong Lưu Hiệp

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 3: Mộng dao bóp vai

27/08/2023 13751

Nguyễn Văn Huy đang đọc truyện Đấu Phá Thương Khung thì bị hút vào trong điện thoại. Đến Đấu Khí đại lục, Huy lại có Hệ Thống Đấu Phá Thương Khung Dâm Dục. Với Hệ Thống này, hắn chỉ cần chơi nữ nhân là có thể tăng sức mạnh. Vì thế hắn lập kế hoạch thu nữ nhân vào hậu cung của mình càng nhiều càng tốt.

Nguyễn Văn Huy đang đọc truyện Đấu Phá Thương Khung thì bị hút vào trong điện thoại. Đến Đấu Khí đại lục, Huy lại có Hệ Thống Đấu Phá Thương Khung Dâm Dục. Với Hệ Thống này, hắn chỉ cần chơi nữ nhân là có thể tăng sức mạnh. Vì thế hắn lập kế hoạch thu nữ nhân vào hậu cung của mình càng nhiều càng tốt.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.