Truyện 18+

Đấu Phá: Thê Tử Tiêu Viêm Là Bồn Chứa Tinh

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp Truyện Sex

Truyện Đấu Phá: Thê Tử Tiêu Viêm Là Bồn Chứa Tinh

Tác giả: Kinh điển cửu vạn

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 5: Cặp vú mê người của thê tử Tiêu Viêm

26/06/2023 43047

Nội dung: Thế giới đấu phá, ntr Tiêu Viêm, dạy dỗ thê tử Tiêu Viêm thành nô lệ!

Vương mập mạp bởi vì mê luyến Tiêu Huân Nhi. Thừa cơ Tiêu Viêm vắng nhà đem thê tử Tiêu Huân Nhi của hắn bắt đi, sau đó mỗi ngày đều chơi nàng, đem cơ thể xinh đẹp không tì vết trở thành bồn chứa tinh.

Nội dung: Thế giới đấu phá, ntr Tiêu Viêm, dạy dỗ thê tử Tiêu Viêm thành nô lệ!

Vương mập mạp bởi vì mê luyến Tiêu Huân Nhi. Thừa cơ Tiêu Viêm vắng nhà đem thê tử Tiêu Huân Nhi của hắn bắt đi, sau đó mỗi ngày đều chơi nàng, đem cơ thể xinh đẹp không tì vết trở thành bồn chứa tinh.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.