Truyện 18+

Đấu La: Mẹ Vợ Tiểu Vũ Trở Thành Bồn Chứa Tinh

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Đấu La: Mẹ Vợ Tiểu Vũ Trở Thành Bồn Chứa Tinh

Tác giả: Không rõ cá nhân tinh giáo bản

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 3: Mẹ vợ tiểu vũ thủ dâm

09/06/2023 14837

Một cuốn tiểu thuyết đồng nhân đấu la...

Nội dung xoay quanh việc Hoắc Vũ Hạo sau khi lên thần giới đã cưỡng gian Tiểu Vũ, mẹ vợ của mình cùng các nữ nhân khác... (Chu Trúc Thanh, Đường Vũ Đồng, Trữ Vinh Vinh...)

P/S: Không chỉ cho Đường Tam đội nón xanh, còn khiến Đường Tam nhìn thể tử của mình bị lăng nhục...

Một cuốn tiểu thuyết đồng nhân đấu la...

Nội dung xoay quanh việc Hoắc Vũ Hạo sau khi lên thần giới đã cưỡng gian Tiểu Vũ, mẹ vợ của mình cùng các nữ nhân khác... (Chu Trúc Thanh, Đường Vũ Đồng, Trữ Vinh Vinh...)

P/S: Không chỉ cho Đường Tam đội nón xanh, còn khiến Đường Tam nhìn thể tử của mình bị lăng nhục...

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.