Truyện 18+

Dạng Chân Cho Người Khác Đụ Banh Lồn

Dạng Chân Cho Người Khác Đụ Banh Lồn
Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Dạng Chân Cho Người Khác Đụ Banh Lồn

Tác giả: Tiểu D

Tình trạng: Đang ra

28/08/2023 3971

Team edit: nhung123
Văn án
Truyện cao H loạn luân, bố và con gái, anh trai và em gái cùng nhau dâm loạn, BDSM, cưỡng hiếp, cốt truyện chủ yếu về làm tình, truyện khiêu dâm không tam quan, nữ chính là bánh bèo yếu đuối vô dụng, đến cuối truyện cũng sẽ không mạnh mẽ hơn, các nhân vật nam đều không phải xử nam, những người thích nam còn trong sạch thì không nên đọc.
Ngược tâm ngược thân, chủ yếu là ngược nữ, bởi vì chỉ muốn viết truyện H nên sẽ không ngược nam, các bạn nhỏ nếu để ý đến vấn đề này thì vui lòng đi đường vòng.
Kết truyện HE.

Team edit: nhung123
Văn án
Truyện cao H loạn luân, bố và con gái, anh trai và em gái cùng nhau dâm loạn, BDSM, cưỡng hiếp, cốt truyện chủ yếu về làm tình, truyện khiêu dâm không tam quan, nữ chính là bánh bèo yếu đuối vô dụng, đến cuối truyện cũng sẽ không mạnh mẽ hơn, các nhân vật nam đều không phải xử nam, những người thích nam còn trong sạch thì không nên đọc.
Ngược tâm ngược thân, chủ yếu là ngược nữ, bởi vì chỉ muốn viết truyện H nên sẽ không ngược nam, các bạn nhỏ nếu để ý đến vấn đề này thì vui lòng đi đường vòng.
Kết truyện HE.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.